LAIS ศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ ซัมเมอร์แคมป์ อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา เยอรมัน ทุกระดับชั้นเรียน

COOKIE


บริษัทแอล เอ ไอ เอส จำกัด ไม่ได้ติดตั้ง Cookies ในการเก็บข้อมูลของผู้เยี่ยมชมเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาด  ใดๆ เช่น การติดตามการใช้งาน ความสนใจ หรือการโฆษณา นอกจากนี้ไม่ได้มีระบบติดตั้งแบบ Login ในการจดจำเพื่อให้ผู้ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าสู่ระบบ บริษัทจัดตั้งทำเว็ปไซต์เพื่อต้องการให้ผู้เยี่ยมชมได้รับประโยชน์ในด้านการศึกษารวมถึงความรู้ทางวิชาการ และหากผู้ที่สนใจต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมก็จะมีเพียงข้อมูลกรอกเพียงน้อยนิดเท่านั้นเพื่อวัตถุประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ ดังนั้นเครื่องมือคุกกี้จึงไม่ได้ถูกนำมาติดตั้งในเว็ปไซต์ เพื่อการติดตามข้อมูลหรือกิจกรรมของผู้เยี่ยมชม

 

PRIVACY POLICY


บริษัท แอลเอไอเอส จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า ‘บริษัท/เรา’) ขอเรียนว่า เว็ปไซต์ของเรามีการสอบถามและขอข้อมูลส่วนบุคคลเพียงเล็กน้อย เช่น ชื่อและรายละเอียดการติดต่อของท่าน ข้อมูลของท่านจะถูกใช้ภายในและสื่อสารโดยตรงกับท่านเท่านั้น บริษัทเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน และตระหนักดีว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานแต่ละท่านมีความสำคัญอย่างยิ่ง และไม่ส่งข้อมูลนี้ไปยังบุคคลที่สาม เนื้อหาในเว็ปไซต์ เป็นการให้ความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนผู้ปกครองคนไทยที่สนใจส่งบุตรหลานไปเรียนยังต่างประเทศ บริษัทจึงต้องการที่จะชี้แจงให้ทราบเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน


ดังนั้น บริษัทจึงได้มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เพื่อชี้แจงรายละเอียดและ วิธีการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย การคุ้มครองข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล การโอนย้าย และการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้


ข้อมูลส่วนบุคคลในทีนี้หมายถึงข้อมูลต่างๆ ในการทำการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท คุกกี้ ข้อมูลการทำรายการ และประสบการณ์การใช้งาน


นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) นี้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยบริษัทมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งตามกฎหมายเรียกว่า ‘ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล’ โดยมีพนักงานที่บริษัทมอบหมายโดยเฉพาะให้มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของบริษัท ซึ่งตามกฎหมายเรียกว่า ‘ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล’ ส่วนท่านถือเป็น ‘เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล’ ตามกฎหมายนี้


PRIVACY POLICY

1. เว็ปไซต์นี้ดำเนินงานภายใต้ของบริษัท แอลเอไอเอส จำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เลขที่ 0105559091064 ตั้งอยู่ที่ 587- 589 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้นบี ถนน รามอินทรา แขวงคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

2. หากคุณเยี่ยมชมเว็ปไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สามผ่านลิงค์ที่อยู่ในเว็ปไซต์นี้ ข้อมูลของคุณอาจถูกนำไปใช้ที่แตกต่างออกไปโดยผู้ดำเนินการเว็ปไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูล เพื่อการดังต่อไปนี้

3.1 เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา มีวัตถุประสงค์สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปเพื่อการสมัครเรียนในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในต่างประเทศ

3.2 เพื่อการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการสมัครวีซ่าด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ และใช้ข้อมูลของท่านเท่าที่จำเป็น และเหมาะสม และเป็นไปตามกฎข้อบังคับ

3.3 เพื่อการนัดหมายกับสถาบันทางการศึกษา การสัมภาษณ์ ส่งข่าวสาร แนะนำคอร์สเรียนสถาบันการศึกษาให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง

3.4 เพื่อส่งข้อความอีเมล์แจ้งเตือน กิจกรรมด้านวิชาการ จากสถาบันการศึกษาให้นักเรียน หรือ นักเรียนต่อสถาบันการศึกษา ตอบคำถามเกี่ยวข้องการศึกษา สถาบันการเรียน หรือ การติดต่อกลับไปยังผู้ปกครองในกรณีมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น รายละเอียดผู้ปกครอง หรือผู้ที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา เพื่อช่วยเหลือนักเรียนตามวัตถุประสงค์

3.5 เพื่อวัตถุประสงค์ทางทางการเงิน เช่น การตรวจสอบการชำระเงิน หรือค่าเทอม ผ่านธนาคาร การเรียกเก็บเงินและการตรวจสอบความถูกต้อง การขอคืนเงิน

3.6 เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่สนับสนุนการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้น หรือที่ได้รับความยินยอมจากท่านเป็นครั้งคราว

3.7 เพื่อกิจกรรมส่งเสริม และ งานอีเว้นท์ทางวิชาการ ในกรณีมีกิจกรรม หรือการโปรโมทกิจกรรม สถาบันการศึกษา รวมถึงงานอีเวนท์ที่ต้องมีการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ที่จัดโดยบริษัท ข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน เช่น ชื่อ นามสกุล รูปถ่าย อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ต่าง ๆ โดยจุดประสงค์ในการรับข้อมูลเพิ่มเติม จากสถาบันการศึกษา ท่านได้เข้าใจและยินยอมที่จะให้บริษัทเก็บข้อมูลเพื่อส่งข้อมูลทางกิจกรรมหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ทั้งนี้ บริษัทจะไม่กระทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์อย่างอื่น ที่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้กับท่านไว้ก่อนหรือขณะเก็บรวบรวม

4. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล ที่เรารวบรวมจากท่าน

4.1 ชื่อและนามสกุล หรือรูปถ่าย

4.2 วันเดือนปีเกิด โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา

4.3 โทรศัพท์ อีเมล์ ไอดีไลน์ ที่อยู่อาศัย

5. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดีตามมาตรการเชิงเทคนิค (Technical Measure) และมาตรการเชิงบริหารจัดการ (Organizational Measure) เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล การสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข การนำข้อมูลไปใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลนอกวัตถุประสงค์ หรือโดยไม่มีอำนาจหรือโดยไม่ชอบ

ก่อนที่บริษัทจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน บริษัทจะทำการขอความยินยอมจากท่านก่อน โดยการขอความยินยอมบริษัทจะทำโดยชัดแจ้ง เป็นหนังสือหรือทำโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลหรือหน่วยงานอื่น หากไม่ได้รับการยินยอมจากท่าน ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ ต้องเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งศาลหรือเจ้าหน้าที่ที่หรือหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

6. ข้อมูลที่เราจัดเก็บในระบบอีเลคทรอนิคของฐานข้อมูล อาจจะมีการปริ้น หรือเก็บไว้ในไฟล์ บริษัทจะทำการเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัย

7. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ อาจทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีดังต่อไปนี้

7.1 สถาบันการศึกษาที่ทำการสมัครเรียน

7.2 สถานทูตและพาร์เนอร์ของสถานทูตในประเทศต่าง ๆ เพื่อทำการสมัครวีซ่า

7.3 ระบบการชำระเงินที่สถาบันการศึกษาได้รับการอนุญาต

8. สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
สิทธิของท่านในข้อนี้เป็นสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ท่านควรทราบ โดยท่านสามารถขอใช้สิทธิต่างๆ ได้ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย และนโยบายที่บริษัทกำหนดไว้ก่อนหรือในขณะหรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ตลอดจนหลักเกณฑ์ตามที่บริษัทกำหนดขึ้น ดังนี้

8.1 สิทธิขอให้บริษัทดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ และทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน

8.2 สิทธิขอให้บริษัทดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลของท่าน เว้นแต่กรณีที่บริษัท ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว ดังนี้

ข้อมูลของท่านไม่มีความจำเป็นที่จะเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน
เมื่อท่านได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมและบริษัทไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

8.3 สิทธิการขอระงับใช้ข้อมูล เพื่อไม่ให้บริษัทนำข้อมูลของท่านไปประมวลผล เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีสิทธิประมวลผลข้อมูลของท่านต่อไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาระหว่างบริษัทและท่าน หรือโดยอาศัยสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายอื่น

8.4 สิทธิการขอคัดค้าน การเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่เคยอนุญาตไว้ก่อนหน้านั้นแล้ว เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ์ขอคัดค้านภายหลังได้

8.5 สิทธิการขอให้บริษัทส่งข้อมูลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น

8.6 สิทธิในการขอถอนความยินยอม: ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัท เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธินั้นโดยกฎหมายหรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่ (ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่ท่านให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น)

8.7 สิทธิในการขอเข้าถึง ขอรับข้อมูลหรือสำเนาข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอเข้าถึง หรือรับ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเองที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท และขอให้บริษัททำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมว่าบริษัทได้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาได้อย่างไร

8.8 ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกรณีที่บริษัทฯ ลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของบริษัท ทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

9. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทอาจปรับปรุงนโยบายส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการของบริษัท การดำเนินงานของบริษัท และข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นจากท่าน โดยบริษัทจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจนก่อนจะเริ่มดำเนินการเปลี่ยนแปลง หรืออาจส่งประกาศให้ท่านทราบโดยตรง

10. วิธีการจัดเก็บข้อมูล ระยะเวลาในการเก็บ

10.1 ข้อมูลจะเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของบริษัท ซึ่งมีระบบล็อคและเลขพาสเวิดส์ ในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของบริษัท

10.2 พนักงานทุกคนของบริษัทให้ความตระหนักถึงข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

10.3 บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อมีความจำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ใช้ในการศึกษาเป็นหลักเท่านั้น และเมื่อไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน สิ้นสุดระยะเวลา หรือครบกำหนดแล้ว เช่น ตามภาคการศึกษาของนักเรียน บริษัทฯ จะดำเนินการลบ/ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

10.4 หากมีเอกสารที่เป็นสำเนา ที่ใช้วัตถุประสงค์ทางการศึกษา จะถูกทำลายด้วยเครื่องทำลายเอกสาร

10.5 บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และตามนโยบาย คู่มือต่าง ๆ ในเรื่องการจัดเก็บและทำลายเอกสารต่าง ๆ ของบริษัท และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการเก็บแล้วบริษัทจะทำการลบทำลาย หรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้

 

สถานที่ติดต่อและวิธีการติดต่อ
การร้องขอใดๆ เพื่อการใช้สิทธิของท่านตามที่ได้กล่าวข้างต้น จะต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษร และบริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะดำเนินการภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล และไม่เกินระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับคำถาม ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ เบอร์ : 020749020 LINE OA:@thelionacademy Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กรณีแก้ไขข้อมูล ท่านสามารถติดต่อเพื่อขอดำเนินการได้ที่ ศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ The Lion Academy of International Studies หรือผ่านช่องทางออนไลน์ที่บริษัทฯ กำหนด