LAIS ศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ ซัมเมอร์แคมป์ อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา เยอรมัน ทุกระดับชั้นเรียน

เจ้าหน้าที่แนวแนวการศึกษาของเราผ่านหลักสูตรอบรมจาก British Council Agent Training ซึ่งถือเป็นหลักสูตรอบรมความรู้ความเข้าใจระบบการศึกษาในประเทศอังกฤษ เกี่ยวกับคอร์สวิชาต่าง ๆ การยื่นวีซ่า กฎระเบียบการสอบเข้าแต่ละที่ ใบสมัครของมหาวิทยาลัย การพักอาศัย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลที่เจ้าหน้าที่แนะแนวต้องมีความรู้เพื่อถ่ายทอดให้นักเรียนนักศึกษาได้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์


เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษาของเราผ่านหลักสูตรอบรม Training Programme for Education Agents จากทาง Education New Zealand

 


 

ศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ The Lion Academy of International Studies ได้รับเลือกเป็นสมาชิกของ British Boarding Schools Network ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอังกฤษในการให้บริการในการหาโรงเรียนประจำทุกระดับชั้นเรียน หรือซัมเมอร์ เป็นต้น ทางเดอะไลอ้อนอคาเดมี่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนการศึกษาที่เชื่อถือภายใต้สมาชิกภาพของ British Boarding Schools Network ในการให้บริการด้านการศึกษาและเป็นตัวแทนทางการให้กับโรงเรียนชั้นนำเกือบ 170 โรงเรียนทั่วประเทศทั่วประเทศอังกฤษ