LAIS ศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ ซัมเมอร์แคมป์ อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา เยอรมัน ทุกระดับชั้นเรียน

เปรียบเทียบราคาเรียนภาษาอังกฤษใน 4 ประเทศ - อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ระยะเวลาเรียน 9 เดือนเปรียบเทียบราคาเรียนภาษาอังกฤษใน 4 ประเทศ - อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ระยะเวลาเรียน 6 เดือนสำหรับนักเรียนที่วางแผนเรียนต่ออังกฤษ ทั้งระดับปริญญาตรี และโท หากรอบเดือนกันยายนนี้ไม่ทันเพราะด้วยสถานการณ์โควิด ลองพิจารณาตัวเลือกมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนรอบมกราคม 2021 หรือ January Intake ตามรายละเอียดวิชาดังนี้เนื่องด้วยจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า สหราชอาณาจักรมีกฎสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศในฐานะพลเมืองและนักท่องเที่ยวที่จะเข้าประเทศอังกฤษดังนี้