LAIS ศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ ซัมเมอร์แคมป์ อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา เยอรมัน ทุกระดับชั้นเรียน

สำหรับผู้ปกครองที่ส่งบุตรไปเรียนในโรงเรียนเอกชนที่อังกฤษ ที่มีอายุระหว่าง 4- 11 ปี สามารถสมัครวีซ่าประเภทนี้เพื่อติดตามไปดูแลบุตรหลานของท่านระหว่างที่เรียนที่อังกฤษ

ในอายุประถมนี้ หากผู้ปกครองต้องการส่งลูกเรียนลักษณะแบบไปกลับ ผู้ปกครองจะต้องติดตามบุตรไปและสามารถสมัครวีซ่าประเภท A Parent of a Child Visa อย่างไรก็ดีการสมัครวีซ่าประเภทนี้ จะต้องปรึกษาโรงเรียนที่ไปเรียนก่อนว่าสามารถสปอนเซอร์วีซ่าประเภทนี้ได้หรือไม่  ทั้งตัวนักเรียนและผู้ปกครองด้วยเช่นกัน เนื่องจากไม่ใช่ทุกโรงเรียนจะสามารถสปอนเซอร์วีซ่าได้ เนื่องจากโรงเรียนเด็กเล็ก ส่วนมากจะเป็นนักเรียนชาวอังกฤษหรือคนที่มีพำนักอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรอยู่แล้ว โรงเรียนจึงไม่ได้สปอนเซอร์ให้ได้ ในการรับรองออกจดหมายวีซ่า วิธีการตรวจสอบก็ดูว่า ในโรงเรียนนั้น ๆ มีหัวข้อของ International Student หรือไม่ หรือ Visa ถ้ามีเนื้อหาว่าสามารถรับนักเรียนต่างชาติและออกวีซ่าได้ แต่ถ้าไม่ได้ โรงเรียนก็จะมีเนื้อหาว่า โรงเรียนไม่สามารถออกจดหมายวีซ่าสำหรับนักเรียนต่างชาติ เท่ากับว่าโรงเรียนนั้น ๆ นักเรียนนอกสหราชอาณาจักร ไม่สามารถเรียนได้นั้นเอง

 

A Parent of a Child Visa UK 1

Photo: Prince’s Garden Preparatory School

 

ใครที่สามารถสมัครวีซ่าประเภทนี้ได้

ผู้ปกครองที่จะสมัครวีซ่าประเภทนี้ คือ บุตรของท่านจะต้องเรียนในโรงเรียนเอกชนในอังกฤษ และมีอายุระหว่าง 4 ถึง 11 ปีเมื่อตอนที่ยื่นสมัครวีซ่า หรือ นักเรียนได้รับวีซ่าประเภท Child student Visa.

ผู้ปกครองจะต้อง

 • ติดตามบุตรได้เพียงหนึ่งคนไปอังกฤษ
 • แสดงหลักฐานการเงินที่เพียงพอสำหรับผู้ปกครอง และนักเรียนระหว่างพำนักในอังกฤษ
 • มีหลักฐานที่อยู่อาศัยถาวรที่เมืองไทย
 • ต้องวางแผนกลับไทยเมื่อวีซ่าหมดอายุตามกำหนด

 

 

การนำสมาชิกครอบครัวคนอื่นเดินทางไปกับคุณได้หรือไม่?

ผู้สมัครวีซ่าประเภทนี้จะต้องเป็นผู้เดินทางติดตามบุตรที่ได้วีซ่านักเรียนไปได้เท่านั้น ไม่สามารถพาบุตรคนอื่นๆ ที่ไม่ได้เรียนในอังกฤษไปอาศัยอยู่ด้วยได้ ถ้าต้องการไปเยี่ยมสามารถวีซ่าแบบ short – term visit visa แทน

 

 

วีซ่าประเภทนี้สามารถอยู่ได้นานเท่าไหร่ หรือได้วีซ่ากี่ปี?

สำหรับวีซ่านี้ ผู้ปกครองสามารถอยู่ที่อังกฤษได้จนถึงวีซ่าของบุตรหมดอายุ หรือ บุตรอายุครบ 12 ปีบริบูรณ์ หรืออย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน เช่น ถ้าวีซ่าหมดอายุ แต่ลูกอายุยังไม่ถึงสิบปี ก็ถือว่าอยู่ได้ตามอายุวีซ่าไม่ใช่อายุนักเรียนเป็นต้น ผู้ปกครองสามารถขอต่ออายุวีซ่าขณะที่อยู่ในอังกฤษได้หากอยู่ในภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

 

 

ในกรณีที่ต้องออกจากอังกฤษหรือกลับเมืองไทย

ถ้าในกรณีอาจจะต้องกลับบ้านเหตุจำเป็นต่าง ๆ แล้วบุตรยังต้องเรียนในอังกฤษ ผู้ปกครองต้องจัดหาแต่งตั้งผู้ดูแลบุตรต่อ เช่น หากบุตรอายุ 12 และวีซ่ายังไม่หมดอายุ บุตรอาจจะเข้าเรียนในโรงเรียนประจำ หรือ พักกับญาติหรือสมาชิกครอบครัวอื่นๆ ที่อยู่ในอังกฤษต่อไป

 

 

ข้อห้ามของวีซ่าประเภทนี้คือ

 • ผู้ปกครองไม่สามารถทำงานในสหราชอาณาจักรได้
 • ไม่สามารถลงเรียนได้
 • ไม่สามารถทำประกอบกิจการธุรกิจในอังกฤษ
 • ไม่สามารถใช้ที่อยู่ในอังกฤษเป็นที่พักถาวรหรือเป็นสถานะที่พักหลัก
 • ไม่สามารถสมัครสวัสดิการของรัฐได้ หรือ เงินบำนาญจากรัฐ
 • ไม่สามารถพาสมาชิกคนในครอบครัวอื่นติดตามไปอาศัยอยู่ด้วยได้
 • ไม่สามารถเปลี่ยนวีซ่าเป็นประเภทอื่น ๆ ได้ 

 

 

จำนวนเงินที่ต้องใช้จ่าย

 • ค่าสมัครวีซ่าของ a Parent of a Child Student visa ต้องเสียค่าสมัครราว 516 ปอนด์ หรือประมาณ สองหมื่นกว่าบาท ตามอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบัน
 • จ่ายค่าประกันสุขภาพในแต่ละปีที่อยู่ ที่เรียกว่า healthcare surcharge ต่อปีอยู่ที่ 624 ปอนด์ หมายถึงว่าเมื่อเจ็บป่วยก็ได้รับสิทธิ์รักษาพยาบาลได้ตามปกติ
 • แสดงหลักฐานการเงินที่เพียงพอ ทั้งตัวคุณและบุตรขณะที่อาศัยพำนักในสหราชอาณาจักร จำนวนเงินที่ต้องแสดงจะต้องมีต่อเดือนที่ 1560 ปอนด์ ในจำนวนมากที่สุดที่ 9 เดือน ซึ่งจำนวนนี้เป็นจำนวนที่คลอบคลุมทั้งบุตรและผู้ปกครอง 1560*9= 14,040 ปอนด์

แต่ถ้าต้องการพาสมาชิกลูกคนอื่น ๆ  ก็จะต้องมีเพิ่มที่ 625 ปอนต์ต่อคน ต่อเดือน เช่น สมมุตว่ามีบุตรไปเรียนโรงเรียนเอกชนอีก สองคนด้วยวีซ่า Child Student visa ก็ต้องมีเงินแสดงเพิ่ม 625*2  

 

 

ในกรณีที่ผู้ปกครองต้องการต่ออายุวีซ่าหลังจากที่ได้วีซ่าครั้งแรกมาแล้ว

ถ้าผู้ปกครองมีประวัติอยู่ในอังกฤษจากวีซ่า A Parent of a Child Visa มาแล้วอย่างน้อย 12 เดือนและวีซ่ายังvalid อยู่ ในกรณีที่ต้องการต่ออายุวีซ่า ในตอนที่ยื่นต่ออายุก็ไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสารการเงินแล้ว

 

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครวีซ่า

 • พาสปอร์ตปัจจุบัน
 • หลักฐานทางการเงิน
 • หลักฐานแสดงที่พักอาศัยถาวรในประเทศไทย
 • ใบตรวจปอด IOM TB test results
 • เอกสารที่แสดงหากเป็นภาษาไทยต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษรับรองให้เรียบร้อย

อย่าลืมว่าการทำวีซ่าประเภทนี้ จำเป็นต้องเลือกโรงเรียนที่สามารถเป็นสปอนเซอร์ได้ และสามารถรับนักเรียนต่างชาติในการทำวีซ่าประเภท Child student visa ได้ด้วยนะครับ เพราะว่าไม่ใช่ทุกโรงเรียนจะสามารถทำได้นั้นเอง

 

A Parent of a Child Visa UK 2

Music room at Prince’s Garden Preparatory School, London

 

ผู้ปกครองสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ The Lion Academy of International Studies

ข้อมูลอัพเดทล่าสุดวันที่ 12/08/2021