LAIS ศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ ซัมเมอร์แคมป์ อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา เยอรมัน ทุกระดับชั้นเรียน

จบมัธยม เรียนต่อแพทย์ที่ออสเตรเลีย อีกทางเลือกของน้องๆ ที่ต้องการเป็นคุณหมอสวมเสื้อกาวน์

นักเรียนต่างชาติที่ต้องการเรียนแพทย์ที่ออสเตรเลีย ต้องมีการเตรียมตัวล่วงหน้า 1 ปีการศึกษา และจะต้องมีคุณสมบัติครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะใช้ทั้งคะแนนสอบ การสัมภาษณ์ และบางมหาวิทยาลัยอาจจะมี Additional Test

 

Overview

หลักสูตร Doctor of Medical ส่วนใหญ่ใน Australia จะเรียนประมาณ 6-7 ปี แล้วแต่มหาวิทยาลัย หลักสูตรส่วนใหญ่จะเป็นการเรียนควบระหว่าง ปริญญาตรีสาขาการแพทย์ศึกษา (BMed) หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของกับด้านการแพทย์ และแพทยศาสตร์บัณฑิต (MD) ซึ่งหลักสูตรส่วนใหญ่จะเน้นการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้และประสบการณ์ทางคลินิกภาคปฏิบัติ ในบางมหาวิทยาลัยที่ไม่มีหลักสูตรควบ นักเรียนจะต้องเรียนปริญญาตรีในสาขาที่กำหนดให้ผ่านก่อนที่ถึงจะเข้าเรียนแพทยศาสตร์บัณฑิตได้ บางมหาวิทยาลัยได้ออกแบบหลักสูตรที่เรียกว่า Pathway ซึ่งจะเป็นการการันตีว่าเราจะมีสิทธิ์ได้เรียนต่อถึงแพทยศาสตร์บัณฑิต แต่ทั้งนี้นักเรียนก็ต้องเรียนและสอบให้ผ่านเงื่อนไขตามที่มหาวิทยาลัยนั้นๆได้กำหนดไว้

 

Career Possibilities

เส้นทางอาชีพของนักเรีนนที่จบ Doctor of Medicine นั้นมีหลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบโรคศิลปะทั่วไปหรือ ผู้เชี่ยวชาญ ศัลยแพทย์ นักวิจัยอุตสาหกรรมยา นักวิจัยทางการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักสรีรวิทยา เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ จิตแพทย์ ที่ปรึกษาการสอน การบริหารการแพทย์ เป็นต้น

 

Application

นักเรียนต่างชาติที่ต้องการเรียนแพทย์ที่ Australia ต้องมีการเตรียมตัวล่วงหน้า และจะต้องมีคุณสมบัติครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด การคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียนแพทย์จะใช้ทั้งคะแนนสอบ การสัมภาษณ์ และบางมหาวิทยาลัยอาจจะมี Additional Test ให้นักเรียนทำเพื่อที่จะประเมินว่านักเรียนมีความเหมาะสมที่จะเป็นนักศึกษาแพทย์หรือไม่ นอกจากนี้อาจจะมีการให้นักเรียนตอบคำถามเป็น essay สั้นๆ 30 – 50 คำ ยกตัวอย่างคำถามเช่น ให้อธิบายเกี่ยวกับตัวเองสั้นๆ  อธิบายสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณได้ทำในช่วงสองปีที่ผ่านมา ทำไมมันจึงสำคัญ? ประสบการณ์ที่คุณอยากได้ในอีก 10 ปีข้างหน้า? อะไรทำให้คุณเป็นผู้สมัครที่โดดเด่นสำหรับการเรียนแพทยศาสตร์? ฟังดูเหมือนจะยาก    แต่สำหรับน้อง ๆ ที่จะเรียนแพทย์ เชื่อว่าคำถามเหล่านี้น่าจะเป็นเรื่องพื้นฐานที่มีคำตอบอยู่แล้วในใจ

 

ตัวอย่างคำถามภาษาอังกฤษ

Tell us who you are

(30 word)

Describe the most important thing you have done in the past two years. Why was it so important?

(50 words)

Outline some experiences that you would like to have in the next 10 years

(50 words)

Apart from your parents or guardians, identify the person who contributed the most to your success in life to date. In what way did they contribute?

(50 words)

What makes you an outstanding candidate for our Medicine Program?

(30 words)

Concluding statement

(20 words)

 

Qualification

น้องๆที่จะสมัครเรียนแพทย์ที่ Australia ต้องจบการศึกษาอย่างหนึ่งและมีผลการสอบ ส่วนคะแนนที่รับนั้นก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัยที่จะเป็นคนกำหนด

 • International ATAR
 • Great Britain General Certificate of Education (GCE A levels)
 • International Baccalaureate Diploma (IB)
 • จบ ม.6
 • เรียน Pathway หรือ Foundation กับมหาวิทยาลัยนั้น ๆ
 • มีคะแนน Scholastic Aptitude Test (SAT)

 

Additional Selection Criteria

 • มีผลสอบ UCAT ANZ หรือ ISAT
 • ผ่านการสอบสัมภาษณ์

 

UCAT ANZ และ ISAT คืออะไร?

 

UCAT ANZ ย่อมาจาก University Clinical Aptitude Test for Australia and New Zealand (UCAT ANZ) เป็นการทดสอบความถนัดทางคลินิกของมหาวิทยาลัย เป็นการทดสอบการรับเข้าเรียนที่ใช้โดย UCAT ANZ Consortium ของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์สำหรับหลักสูตรปริญญาทางการแพทย์ ทันตกรรม และวิทยาศาสตร์คลินิก

การทดสอบนี้ช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถเลือกผู้สมัครที่มีความสามารถและพฤติกรรมทางวิชาชีพที่เหมาะสมที่สุดที่จำเป็นสำหรับแพทย์และทันตแพทย์จบใหม่ ใช้ร่วมกับกระบวนการรับสมัครอื่นๆ เช่น การสัมภาษณ์และวุฒิการศึกษา ผลการสอบ UCAT ANT จะเป็นโอกาสที่จะทำให้ผู้สมัครเรียนแพทย์โดดเด่นจากผู้สมัครคนอื่นๆ และแสดงให้เห็นถึงความถนัดสำหรับโปรแกรมการศึกษาทางด้านการแพทย์

 

UCAT ANZ เป็นการทดสอบทางคอมพิวเตอร์ในศูนย์ทดสอบ Pearson VUE ทั่วออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และในต่างประเทศบางแห่ง

 

ISAT ย่อมาจาก International Student Admissions Test เป็นการทดสอบแบบปรนัยโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ออกแบบมาเพื่อประเมินทักษะทางปัญญาและความสามารถทางปัญญาของผู้สอบ ซึ่งเป็นรากฐานของความสำเร็จทางวิชาการในระดับอุดมศึกษา การทดสอบได้รับการพัฒนาอย่างอิสระโดย  Australian Council for Educational Research (ACER) หรือที่เรียกว่าสภาวิจัยเพื่อการศึกษาแห่งออสเตรเลีย ACER มีชื่อเสียงระดับนานาชาติที่ยอดเยี่ยมและมีผลงานในด้านการพัฒนา การจัดการ และการวิจัยการทดสอบคัดเลือกสำหรับโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสุขภาพในระดับปริญญาตรี

 

ในการส่งผลการสอบ UCAT ANZ หรือ ISAT ให้กับทางมหาวิทยาลัยนั้น บางมหาลัยก็จะให้นักเรียนใส่หมายเลข ID ในการสมัครสอบ UCAT ANZ หรือ ISAT ลงใน Application ของมหาวิทยาลัยเลย (ในกรณีที่นักเรียนสมัครสอบแล้วแต่ยังรอสอบ UCAT ANZ หรือ ISAT) ซึ่งผลสอบจะถูกส่งไปยังมหาวิทยาลัยเลยโดยตรง

 

English Language Requirements

นักเรียนที่จะต้องมีผลการทดสอบทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอย่างใด้อย่างหนึ่งดังนี้ ส่วนคะแนนนั้นขึ้นอยู่กับเกณฑ์ของแต่ละมหาวิทยาลัยที่จะกำหนด

 • IELTS
 • TOEFL iBT

 

การตอบรับเข้าเรียน

เนื่องจากหลักสูตรทางการแพทย์เป็นหลักสูตรที่มีการแข่งขันกันสูง มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จึงต้องทำการคัดเลือกและทำ ranking ว่าผู้สมัครคนไหนที่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะทำการเข้าเรียน โดยคะแนนที่พิจารณาจะมาจาก 3 ส่วนคือ

 1. ผลการเรียนในช่วงมัธยม ไม่ว่าจะเป็น ATAR, IB, A Level หรือเทียบเท่า
 2. คะแนน ISAT หรือ UCAT ANZ
 3. คะแนนจากการ Interview

ในบางมหาวิทยาลัยคะแนน ISAT หรือ UCAT ANZ ยังใช้เป็นตัวที่จะ rank บอกด้วยว่าผู้สมัครคนไหนจะถูกเรียกสัมภาษณ์หรือไม่ รายละเอียดเพิ่มเติมการลงทะเบียน ISAT https://isat.acer.org/

 

ระยะเวลาเรียน

ระยะเวลาเรียน Doctor of Medicine นั้นอยู่ที่ประมาณ 6-7 ปีแล้วแต่มหาวิทยาลัย จะเป็นการเรียนควบระหว่าง ปริญญาตรีสาขาการแพทย์ศึกษา (BMed) หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับด้านการแพทย์ และแพทยศาสตร์บัณฑิต (MD) สำหรับบางมหาวิทยาลัยที่ไม่มีหลักสูตรควบ นักเรียนอาจจะต้องสมัครเรียนในระดับ ป.ตรี ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ก่อน ซึ่งจะเป็นการปูพื้นฐานไปยังหลักสูตร Doctor of Medicine ของมหาวิทยาลัยนั้นๆ

 

เทอมการศึกษา

เทอมการศึกษาที่ 1 ของ Australia ส่วนใหญ่จะเริ่มที่ February ของทุกปี ระยะเวลาการรับสมัครและปิดรับสมัครของแต่มหาวิทยาลัยนั้นแตกต่างกัน ซึ่งนักเรียนต้องเชครายละเอียดกับมหาวิทยาลัยนั้นๆอีกที ส่วนการตอบรับเข้าเรียนนั้นส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยจะตอบรับในช่วงปลายปีเพื่อให้ทันเปิดเทอมในเดือน February ในปีถัดไป ดังนั้นนักเรียนแต่ละคนต้องเตรียมตัวล่วงหน้าอย่างน้อยก็ 1 ปี ไม่ว่าจะเป็นการสอบ A Level, IB หรือ ม. 6 ไม่รวมทั้งการสอบภาษาอังกฤษ, SAT, UCAT ANZ หรือ ISAT และการสอบสัมภาษณ์ของวิทยาลัย

 

มหาวิทยาลัยที่มีการเปิดสอนหลักสูตร Doctor of Medicine และ Requirements  เบื้องต้น

รายละเอียดในส่วนนี้จะเป็นส่วนต่อเนื่องจากตอนแรก “เรียนต่อแพทย์ออสเตรเลีย” ที่ The Lion Academy of International  ได้เขียนไว้ ซึ่งก็จะมี Requirements ต่าง ๆของมหาวิทยาลัย

 น้อง ๆสามารถติดตามเพิ่มได้ที่    https://www.laisinterstudy.com/blog/เรียนต่อแพทย์ออสเตรเลีย

ทามไลน์ในการเตรียมตัวอ่านได้ที่  https://www.laisinterstudy.com/blog/ทามไลน์สมัครเรียนต่อแพทย์ออสเตรเลีย

 

มหาวิทยาลัย

USYD:
University of Sydney

UNSW:
University of New South Wales

UWA:
University of Western Australia

ANU:
Australian National University

UQ:
University of Queensland

AU:
University of Adelaide

Seats for international students

30 domestic,
10 international

Unknown

Unknown

60 for Bachelor of Health Science

Unknown

30 international

Degree

Bachelor of Science and Doctor of Medicine

Bachelor of Medical Studies/Doctor of Medicine

Bachelor of Biomedical Science (Assured Pathway to the Doctor of Medicine)

Bachelor of Health Science (pathway to the Doctor of Medicine and Surgery)

Doctor of Medicine

Bachelor of Medical Studies (pathway to Doctor of Medicine)

Application Deadline

31-Oct

30-Nov

31-Jul

15-Nov

30-Sep

30-Jun

Intake (Semester 1)

February

February

February

February, July

February

February

Duration

7 years

6 years

3 years +

3 year (BS) +

4 years +

3 years +

Application Fee

AUD 125

AUD 125

TBC

TBC

AUD 100

AUD 110

Tuition Fee/Year (AUD)

$88,500 (2023 indicative only)

$75,715 (2022)

TBC

$51,514 (2023)

$82,944 (2022)

$83,500 (2023)

Qualifications

ATAR

99.95

96

75

85

95

90

GCE A level

na/24

Mathematics or Further Mathematics (= B)

17

14

A recognized secondary/senior secondary

Year 12 in year of application

12

IB

45

Mathematics** SL or HL, or Mathematics: Applications and Interpretations HL, or Mathematics: Analysis and Approaches SL or HL

(SL 5 or HL 4)

38

36

31

Year 12 in year of application

34

Scholastic Aptitude Test (SAT)

 

1370

 

 

 

 

Additional Selection Criteria

ISAT

ISAT or UCAT ANZ

ISAT or UCAT ANZ

ISAT

UCAT ANZ / ISAT

UCAT ANZ.

Interview

Required

Required

Required

Required

Required (UCAT ANZ/ISAT are used to rank for invitation to interview)

 

University Partway

TBC

Yes

Yes

Yes

TBC

Yes

English Language

IELTS

7.0 overall (min 7.0 in each band)

7.0 overall (min 6.0 in each band)

6.5 overall (min 6.0 in each band)

7.0 overall (min 7.0 in each band)

7.0 overall (min 7.0 in each band)

7.0 overall (min 7.0 in each band)

TOEFL iBT

96 overall (min. 25 in writing, 23 in reading, listening and speaking)

94 overall (min. 25 in writing, 23 in reading, listening and speaking)

82 with 22 for writing, 20 for speaking, 20 for listening, and 18 for reading

Not Accepted

100 overall (listening 25, reading 25, writing 27, speaking 23)

94 overall (Reading 24, Listening 24, Speaking 23, Writing 27)

 

The Lion Academy of International Studies

B Floor, Fashion Island Shopping Mall, Island Academy Zone, Ramintra Road, Bangkok 10230

Working hours Tuesdays – Fridays 10.00 am -19.00 pm Saturdays - Sundays 10.00 am -18.00 pm.

The Lion Academy of International Studies

Lion Academy  คือศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่ออเมริกา เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนต่อแคนาดา หากมองหา ที่ปรีกษาในการเรียนต่อต่างประเทศ เราพร้อมให้คำปรึกษาฟรีทุกขั้นตอนตั้งแต่การเลือกสถาบันการศึกษาที่เหมาะสมกับความต้องการ และความสามารถของนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษาระยะสั้นไปจนถึงระดับปริญญาเพื่อต่อยอดอนาคตของท่าน

ฟรี! ให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศ แนะแนวทางการเรียนต่อต่างประเทศ  สนใจเรียนต่อต่างประเทศติดต่อมาที 

The Lion Academy เราพร้อมให้ข้อมูลคุณ หรือ ใส่ข้อมูลติดต่อเบื้องต้นเพียงเล็กน้อยที่ฟอร์มด้านล่าง เราจะรีบติดต่อกลับโดยเร็วทึ่สุด..

ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม

หรือลูกค้าสามารถติดต่อเราผ่านทาง LINE ID เพียงคลิ๊กที่ลิงค์ด้านล่างได้เลยค่ะ...!

Tel. 02-074-9020 , Mobile 097-080-5659