LAIS ศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ ซัมเมอร์แคมป์ อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา เยอรมัน ทุกระดับชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนที่เรียนภาษาระยะสั้น น้อยกว่า 6 เดือนขึ้นไปหากเดินทางไปเรียนระยะสั้น เช่น ประเทศอังกฤษ จริง ๆ แล้วรัฐบาลไม่ได้บังคับว่าจะต้องซื้อประกันการเดินทางในการทำวีซ่า แต่การทำประกันเป็นนั้นเป็นความประสงค์ของผู้เดินทางเข้าสหราชอาณาจักรเอง เนื่องจากหากเจ็บป่วย จะไม่ได้รับการรักษาพยาบาลในระบบสาธารณสุขของรัฐ ดังนั้นการซื้อประกันเป็นตัวเลือกสำหรับนักเรียน ซึ่งก็สามารถดูรายละเอียดราคาตามจำนวนที่ต้องการไปตามเอกสารที่สามารถดาวน์โหลดได้ดังนี้

 

PDF Download