LAIS ศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ ซัมเมอร์แคมป์ อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา เยอรมัน ทุกระดับชั้นเรียน

     Summer Group การไปเรียนเรียนแบบนี้เราจะเห็นรูปแบบนี้มานาน ซึ่งปัจจุบันสถานศึกษาของโรงเรียนก็จัดทำกันเองให้นักเรียน หรือผู้ปกครองก็อาจจะไปติดต่อตามบริษัทในการพานักเรียนไปเรียน ไปเป็นแบบกลุ่มการเรียนประเภทนี้ก็เป็นรูปแบบ คือ เช้าเรียนภาษาอังกฤษ และมีกิจกรรมหลังเลิกเรียน มีพี่เลี้ยงในการดูแล นักเรียนจะไปเป็นกลุ่ม ตามอายุ หรือผสมอายุ ก็แล้วแต่ ซึ่งข้อดีในการไปเรียนแบบนี้ เหมาะกับผู้ปกครองที่รู้สึกว่าบุตรหลานควรมีผู้ใหญ่ดูแลตลอดเส้นทางการเดินทาง เน้นกิจกรรมหลังเรียน เที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศสำคัญนั้น ซึ่งอายุจะไม่มีข้อจำกัด เนื่องจากได้รับการอนุญาติให้เดินทางได้ และการพักส่วนใหญ่ เป็นการพักแบบโฮสแฟมิลี่ Host family คือพักกับครอบครัว มีการเดินทางไปโรงเรียน ระหว่างบ้าน โรงเรียน

 

     ในกรณีที่ผู้ปกครองหรือนักเรียนที่ต่ำกว่า 16 ปีมองหาคอร์สเรียนภาษาต่างประเทศ ส่วนใหญ่จะเป็นช่วงปิดเทอมนั้นเอง ด้วยข้อจำกัดของอายุ ตามกฎหมายในต่างประเทศจะมีข้อกำหนดสำหรับเด็กที่ต่ำกว่า 16 ปี ในการเลือกสถานศึกษาที่เข้าเรียน ข้อกำหนดหากเป็นโรงเรียนภาษาทั่วไป ถ้าไม่ได้ไปเป็นแบบกลุ่ม หรือกรุ๊ปซึ่งต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแล ที่เราเห็นทั่ว ๆ ไปว่าจะต้องไปแบบกลุ่ม ก็จำเป็นต้องมีผู้ใหญ่ในการดูแล ซึ่งกฎก็จะแตกต่างกันไปตามประเทศและโรงเรียน แต่ส่วนใหญ่ที่เหมือนกันคือ โรงเรียนนั้นจะต้องได้รับอนุญาตในการรับเด็กนักเรียนที่ต่ำกว่า 16 ปีเข้าเรียนได้ ง่าย ๆ โรงเรียนจะต้องได้รับการอนุญาตนั่นเอง ผู้ปกครองต้องศึกษาเงื่อนไขและเข้าใจตัวบทกฎของโรงเรียนนั้น ๆ ด้วยเช่นกัน แต่หากไม่เลือกไปแบบเป็นกลุ่ม เดอะไลอ้อนแนะนำตัวเลือกที่เราพิสูจน์มาแล้วว่า ได้ผลลัพธ์เชิงบวกด้านคุณภาพมากกับนักเรียน ก็คือ การกินอยู่ระยะสั้นที่โรงเรียนประจำในต่างประเทศ Short Stay Placement เป็นการเรียนในโรงเรียนประจำ เรียนจริง พร้อมนักเรียนเจ้าของภาษา ไม่ได้เป็นแค่เรียนภาษาช่วงเช้า แต่คือการเรียนแบบนั่งเรียนจริงในห้องเรียน กินอยู่ พักอาศัย ทำกิจกรรม และดูแลจากโรงเรียนโดยตรง

 

     The Lion Academy เป็นศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ The Lion Academy of International Studies เป็นเจ้าแรก ๆ ในประเทศไทยที่แนะนำให้ผู้ปกครองเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนแบบ SHORT STAY PLACEMENT ในโรงเรียนประจำระยะสั้นๆ ให้นักเรียนเข้าไปรับประสบการณ์ คือ แบบนั่งเรียนพร้อมกับนักเรียนต่างชาติ ไม่ได้เป็นการเรียนซัมเมอร์แบบกลุ่ม ๆ ทั่วไป แต่มุ่งเป้าหมายให้นักเรียนได้ฝึกความสามารถที่มีอยู่ในตัวเอง ดึงออกมาใช้ให้ได้มากที่สุด เดอะไลอ้อนมีความเห็นแบบส่วนตัวว่าแบบนี้ได้ผลสูงสุดสำหรับนักเรียนที่ไปอย่างชัดเจนก็คือ การส่งไปเรียนแบบเดี่ยว ๆ

 

     The Lion Academy เป็นศูนย์วางแผนที่แนะนำให้ผู้ปกครองได้ฝึกหัดให้บุตรได้เดินทางคนเดียว การเดินทางคนเดียวในกรณีนี้ หมายถึงไม่ได้ไปแบบกลุ่มใหญ่ ๆ แบบทั่วไป คือไปเรียนโรงเรียนมัธยมประจำในช่วงปิดเทอมตั้งแต่ 4-6 สัปดาห์ แน่นอนเป็นสิ่งที่อาจจะดูท้าทายความรู้สึกของผู้ปกครองไทยไปสักหน่อย แต่หลายครอบครัวก็เปิดใจและได้ฝึกหัดบุตรหลานให้ใช้ความสามารถที่แท้จริงออกมา ผู้ปกครองมีความกังวลและความกลัวในการจะส่งลูกเดินทางคนเดียวไปเรียนต่างประเทศ อันนี้ก็ตอบว่าไม่ใช่เรื่องแปลก ถ้ามีผู้ปกครองมาบอกเราว่าไม่กลัว เราจะแปลกใจเสียมากกว่า ดังนั้นเราจึงอยากค่อย ๆ อธิบายและเพิ่มข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้พ่อแม่ผู้ปกครองคนไทยตามลำดับ เพื่อทำความเข้าใจกับการศึกษาที่มีรูปแบบในเชิงคุณภาพและได้ประโยชน์สูงสุดด้วยผลลัพธ์ที่จับต้องได้นั้นเอง

 

     การเรียนในรูปแบบ Short Stay Placement หรือเข้าไปนั่งเรียนจริงกับนักเรียนเจ้าของภาษา จริง ๆ แล้วมีเปิดไม่มาก เนื่องจากข้อจำกัดหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นที่นั่ง จำนวนห้องนอน หรือกระทั่งความเก่าแก่ของโรงเรียนที่คงไว้ แต่เนื่องจากนักเรียนไทยที่ปิดเทอมในช่วงมีนา หรือ เมษายน และตุลาคม ความได้เปรียบคือ หากโรงเรียนประจำนั้น ๆ สามารถรับเข้าไปเรียนได้ เพราะยังเป็นช่วงที่นักเรียนในต่างประเทศยังมีการเรียนการสอนอยู่ และหากโรงเรียนนั้นสามารถรับเข้าไปเรียนแบบ sit in คือการเข้าไปเรียนกับนักเรียนในห้องจริง ที่นอนเพียงพอ ประโยชน์ที่จะได้รับนั้นผลลัพธ์เชิงบวกกับนักเรียนโดยตรงมากๆ ไม่เฉพาะแค่เพียงภาษา แต่เป็นเรื่องทักษะที่เรามองว่า เราสอน “we teach them how to think not what to think” เช่น ถ้าหากเค้าเจออุปสรรคในการเรียนไม่เข้าใจภาษา ลูกเราจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร การได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยได้เจอแล้วพยายามปรับเข้าหา เดอะไลอ้อนมองว่าเป็นคุณค่าของการมอบการศึกษาให้ลูก ๆ ได้ใช้ความคิด แก้ไขสถานการณ์ นั่นคือสิ่งที่เรามองเลยขอบของคำว่าไปเรียนซัมเมอร์แบบทั่วไป เดอะไลอ้อนจึงคิดว่าหากผู้ปกครองมองหาคอร์สซัมเมอร์ดี ๆ เดอะไลอ้อนจึงแนะนำว่า การเรียนแบบเข้าไปเรียนจริง ๆ อาจจะมีมิติที่ชัดเจนค่อนข้างมากกับตัวเด็ก ๆ

ประโยชน์ของโปรแกรม SHORT STAY PLACEMENT

 • Safety อันดับแรกยกให้ในเรื่องของความปลอดภัย ที่หากนักเรียนต่ำกว่า 16 ปี การเดินทางคนเดียวไปเรียนนักเรียนจำเป็นต้องเรียนอยู่ในสถานศึกษาที่สามารถรับเยาวชนเข้าไปเรียนได้ หมายถึงสถานที่เรียนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนประจำนั้นเอง นักเรียนจะได้กินอยู่ในโรงเรียน ดูแลโดยตรงจากโรงเรียน ตั้งแต่การเข้านอน เข้าห้องเรียน ทำกิจกรรมทั้งในและนอกสถานที่ คุณครูประจำชั้นจะต้องดูแลตลอด ทำให้หมดปัญหาเรื่องของการเดินทางไปเรียนระหว่างบ้าน หรือความกังวลเรื่องเจ้าของบ้าน ซึ่งเป็นแบบที่นิยมแบบเดิมและส่วนใหญ่จะเป็นการอยู่บ้านโฮส

 • English Language ฝึกใช้ภาษา พูดถึงการใช้ภาษาแน่นอนว่าค่อนข้างได้เปรียบกว่ามาก เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ภาษาอยู่ตลอดในการสื่อสาร ไม่ว่าจะฟัง พูด อ่าน หรือเขียนนักเรียนจะได้ฝึกทักษะแบบนี้แบบเต็มรูปแบบ ผู้ปกครองหลายคนกังวลว่าแล้วลูกเราจะเข้ากับเพื่อน ๆ ในห้องได้หรือไม่ อันนี้ถือเป็นวิจารณาณของผู้ปกครอง โดยปรกตินักเรียนช่วงสัปดาห์แรก ๆ แน่นอนภาวะ Culture Shock เกิดขึ้นได้แน่นอน ซึ่งเป็นสภาวะธรรมชาติ หากไม่มีคงเป็นเรื่องแปลก ผู้ปกครองต้องเข้าใจว่าการส่งไปแบบนี้เพื่อเป็นการฝึกให้บุตรหลานได้ช่วยเหลือตัวเองสูงสุด ภายใต้การดูแลอย่างดี และปลอดภัย หากให้โรงเรียนดูแลแล้ว จงมั่นใจได้ว่าเค้าสามารถดูแลลูกของเราได้อย่างดี และมืออาชีพ ดังนั้นกลไกในการเรียนรู้นักเรียนจะค่อย ๆ พัฒนาขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ จากสัปดาห์แรกที่จะงอแงมากเป็นพิเศษ ก็ต้องฝึกใจแข็งให้เค้าเรียนรู้ อาการนี้จะค่อย ๆ ดี ขึ้นและเริ่มเข้าสัปดาห์ที่สองที่จะเริ่มเห็นภาพสภาพความเป็นอยู่ที่แตกต่าง เริ่มเข้าใจ และสามจะเริ่มปรับตัวได้ดีมาก และส่วนใหญ่เมื่อผ่านได้จะเริ่มปรับตัวในทิศทางบวกแบบรวดเร็ว จะเห็นพัฒนาการของเด็กค่อย ๆ เกิดขึ้น เค้าได้เรียนรู้สังคมที่เป็นการใช้ภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง เจอความไม่เข้าใจในภาษา ให้ผู้ปกครองมองโลกในแง่ดีว่า นั้นทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ความพยายามในการที่อยากจะสื่อสาร เห็นภาพได้ว่าเมื่อต้องการสื่อเรื่องนี้เค้าจะใช้ภาษาที่เรียนมาได้อย่างไร
   
 • Pastoral Care การดูแล ภายใต้กฎของโรงเรียนแบบอยู่ประจำ การดูแลที่เป็นหัวใจสำคัญอยู่ขั้นพื้นฐานอยู่แล้ว จะมีทั้งครูใหญ่ ครูประจำชั้น และครูที่คอยดูแลในบ้านหรือ boarding house ที่จะเป็นหูเป็นตาให้ตามหน้าที่ การเข้าช่วยเหลือหากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินถือว่ารวดเร็วและถึงตัวนักเรียนได้อย่างดี เช่นหากนักเรียนเกิดการปรับตัวของอากาศไม่ได้ช่วงแรก พยาบาลในโรงเรียนสามารถเข้าวัดไข้ปรอทถึงตัวทันที ซึ่งการดูแลถือเป็นมาตราฐานที่สูงอยู่แล้ว

 • Teaching Method การเรียนการสอน นักเรียนจะได้เข้าห้องเรียน ตามอายุชั้นเรียน และเรียนวิชาปรกติที่นักเรียนเรียน ผู้ปกครองถามว่าจะเข้าใจมั้ย เราก็ต้องบอกตรง ๆ ว่า การไประยะสั้น เราคงไม่ได้คาดหวังว่าเด็กจำเป็นต้องรู้ทุกคำ ทุกประโยค ให้ย้อนกลับมาที่คำถามแรกว่าการไปเรียนแบบนี้เราต้องการอะไรมากสุด หากต้องการเข้าใจบทเรียนทั้งหมดร้อยเปอร์เซนต์ มันคงเป็นไปไม่ได้ เราไม่ได้ต้องการให้เด็กรู้ว่าวิชาทั้งหมดเรียนแล้วได้คะแนนสูงอย่างไร แต่เราอยากให้นักเรียนได้เห็นและพัฒนาศักยภาพตัวเองออกมา นั้นถือว่าเค้าได้ประสบการณ์ตรงสูงสุด นำไปปรับใช้กับตัวเองให้ได้มากที่สุด ยกตัวอย่างเช่น นักเรียนที่ไปเรียนมาเข้าเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ในชีวิตที่เรียนที่เมืองไทยในห้องเรียนไม่เคยถูกสอนว่า การปกครองแบบเยอรมัน ในยุคนาซี ฮิตเลอร์คืออะไร วิชาภูมิศาสตร์ไม่เคยได้ยินว่ามหาสมุทรแอนตาร์กติกาอยู่ส่วนไหนของโลก แต่การไม่เข้าใจของเด็ก เกิดสภาวะที่ตามมาคือ เมื่อไม่รู้เรื่องก็รู้สึกอยากค้นคว้ามันคืออะไร เพียงเท่าที่ผู้ปกครองก็รู้สึกว่านั่นคือสิ่งที่งดงามและมีค่ามาก ลูกอาจจะไม่จำเป็นต้องรู้ แต่เมื่อไม่รู้ลูกเกิดการค้นหามัน ทำให้รู้ว่ามันคืออะไร และนี้คือคำตอบที่อยากตอบคำถามที่ผู้ปกครองหลายคนกลัวว่าลูกเราจะไม่รู้เรื่อง เราจึงอยากบอกว่าการไม่รู้ไม่ใช้เรื่องที่เราต้องคาดหวังแต่ประโยชน์จากการไม่รู้เนี้ยผลมันส่งให้เค้ากลับมารู้ได้อย่างไร มันเกิดวิธีการในการเรียนนี้ ถือว่าเด็กได้ผลเชิง Self-study เกิดขึ้นมากกว่าการถูกป้อนข้อมูลให้ง่าย ๆ แบบหลักการทั่วไป

การประเมินผลหลังการเรียน 

ประเมินผลจากการเรียนแบบนี้ได้อย่างไร?

 • ผลการเรียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีขึ้น อย่างน้อยก็สามารถปรับทัศนคติในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดีมาก นักเรียนที่กลับมาส่วนใหญ่ไม่กลัวการใช้ภาษาอังกฤษอีก จากที่ไม่ชอบก็เข้าใจมันได้มากขึ้น เพราะว่าเข้าได้เห็นได้ใช้และค้นคว้าเอง แค่ ในเรื่องของทัศนคติก็ถือว่าเป็นสิ่งคุ้มค่ามากแล้ว ปรกติโรงเรียนก็จะส่งผล School Report กลับมาให้พร้อมคอมเมนท์ในการเรียนแต่ละวิชาเป็นอย่างไร ซึ่งผู้ปกครองก็จะเห็นพัฒนาการและเข้าใจได้อย่างดีว่าแต่ละวิชาบุตรหลานทำได้มากน้อยแค่ไหนนั้นเอง

การเรียนซัมเมอร์แบบไหนเหมาะกับลูกเรา?

 • อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้ปกครองว่าพร้อมใจในเรื่องไหนมากกว่ากัน มุมมองว่าอยากได้อะไรจากการส่งลูกไปเรียน หากความพร้อมจริง ๆ แล้วส่วนใหญ่จะเกิดที่ผู้ปกครอง นักเรียนเองอาจจะไม่เท่าไหร่ ส่วนใหญ่ที่พบเจอจะเกิดจากความกังวลความห่วง ซึ่งถือเป็นเรื่องปรกติและไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร ผู้ปกครองบางคนตกใจว่า แล้วลูกจะเดินทางคนเดียวได้อย่างไร ทุกวันนี้ยังไม่รับไปส่งลูกอยู่เลย การเรียนแบบนี้อาจจะยังต้องใช้เวลากันอีกสักนิด หรือหากจะไปส่งด้วยตัวเองก็ถือว่าเป็นตัวเลือกเช่นกัน บางคนก็รอรับกลับถือโอกาสไปเที่ยวในตัว แต่ส่วนใหญ่เราจะแนะนำว่าเมื่อให้ไปแล้ว ควรปล่อยให้เด็กได้รับการดูแลจากโรงเรียนโดยตรง ใช้ประสบการณ์ที่อายุช่วงหนึ่งที่เค้าจะพึ่งมี เกิดการเรียนรู้แบบเต็มรูปแบบ

ข้อกังวลยอดฮิตของผู้ปกครอง

แล้วควรส่งลูกไปตอนไหน?

 • ธรรมชาติตามศาสตร์ยิ่งเล็กยิ่งดี ยิ่งได้ประโยชน์ The earlier you start, the faster you benefit from studying. เด็กนักเรียนยิ่งอายุน้อยการเรียนรู้เป็นเรื่องปรกติที่ได้มากตามลำดับ
  การจะเลือกโรงเรียนประเภทซัมเมอร์ในต่างประเทศ แบบไหนผู้ปกครองตัดสินใจจากความพร้อมของผู้ปกครอง พิจารณาตามความเหมาะสมตามที่แต่ละครอบครัวเปรียบเทียบเชิงคุณภาพว่าจุดประสงค์เราต้องการผลลัพธ์ไปในทิศทางไหน ขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้ปกครอง จากประสบการณ์ยิ่งเล็กเรายิ่งเห็นการพัฒนาแบบชัดเจน อย่างว่า เด็ก ๆ มีการปรับตัวในสภาพแวดล้อมใหม่ ๆได้รวดเร็วตามธรรมชาติอยู่แล้ว
  เดินทางได้อย่างไรคนเดียว?

 • หลักการนี้อยากถ่ายทอดเพื่อให้เป็นความรู้กับผู้ปกครองทั่วไปว่า นักเรียนที่เลือกเดินทางคนเดียว เดอะไลอ้อน ให้ความสำคัญเรื่องนี้สูงสุด การเดินทางนักเรียนต่ำกว่า 16 หากผู้ปกครองไม่ต้องการไปส่ง การดูแลจะต้องเกิดขึ้นตลอดการเดินทาง นั้นคือการทำบริการเสริมของสายการบินที่เรียกว่า UM service (Unaccompanied Minor) ก็คือการให้เจ้าหน้าที่สายการบินดูแลตั้งแต่ภาคพื้นคือเช็คอิน การพาเข้าเครื่องบิน ผ่านจุด ต.ม รับสัมภาระ จนส่งส่งมอบให้เจ้าหน้าที่โรงเรียนที่มารับ ซึ่งบริการนี้จะต้องมีการประสานงานกับสายการบิน ส่งรายละเอียดเจ้าหน้าที่คนไปรับไปส่ง เจ้าหน้าที่จะมีเอกสารคนมารับ และส่งมอบพร้อมเซ็นอย่างถูกต้อง พูดง่าย ๆ คือส่งมอบมือถือมือนั้นเอง ซึ่งการไปถึงโรงเรียนเราจะได้รับรายงานตลอดเส้นทางในการรับส่งนักเรียนโดยโรงเรียนจะทำหน้าที่นี้อย่างดี และรายงานผู้ปกครองหรือตัวแทนว่านักเรียนถึงปลอดภัย หลักการในการเดินทางเยาวชนก็จะเป็นในรูปแบบนี้เป็นสแตนดาร์ดสากล

The Lion Academy of International Studies

Lion Academy  คือศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่ออเมริกา เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนต่อแคนาดา หากมองหา ที่ปรีกษาในการเรียนต่อต่างประเทศ เราพร้อมให้คำปรึกษาฟรีทุกขั้นตอนตั้งแต่การเลือกสถาบันการศึกษาที่เหมาะสมกับความต้องการ และความสามารถของนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษาระยะสั้นไปจนถึงระดับปริญญาเพื่อต่อยอดอนาคตของท่าน

ฟรี! ให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศ แนะแนวทางการเรียนต่อต่างประเทศ  สนใจเรียนต่อต่างประเทศติดต่อมาที 

The Lion Academy เราพร้อมให้ข้อมูลคุณ หรือ ใส่ข้อมูลติดต่อเบื้องต้นเพียงเล็กน้อยที่ฟอร์มด้านล่าง เราจะรีบติดต่อกลับโดยเร็วทึ่สุด..

*** หลังจากกดส่งแล้ว รบกวนรอ 5 วินาที ในการส่งนะคะ

ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม

หรือลูกค้าสามารถติดต่อเราผ่านทาง LINE ID เพียงคลิ๊กที่ลิงค์ด้านล่างได้เลยค่ะ...!

Tel. 02-074-9020 , Mobile 097-080-5659