LAIS ศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ ซัมเมอร์แคมป์ อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา เยอรมัน ทุกระดับชั้นเรียน

     การขอวีซ่านักเรียนสำหรับประเทศแคนาดา สามารถทำได้ทั้งระบบออนไลน์ (Apply online) หรือกรอกมือแบบกรอกใบสมัคร (Apply on Paper) แต่ในที่นี้เดอะไลอ้อนจะขอกล่าวถึงระบบออนไลน์ ที่เราอำนวยความสะดวกช่วยเหลือให้นักเรียนของทางเดอะไลอ้อน เนื่องจาก ระบบออนไลน์ถือว่ามีความสะดวกและรวดเร็ว และได้รับการแจ้งเป็นลำดับขั้นตอนผ่านจากระบบ

     แต่ก็ต้องบอกก่อนว่าระบบมีขั้นตอนในการกรอกเยอะนิดหนึ่ง หากเทียบกับหลาย ๆ ประเทศ ซึ่งหากบางคนไม่คุ้นเคยก็จะรู้สึกว่ากว่าจะผ่านแต่ละขั้นตอน มีระยะเวลาในการกรอกพอสมควร กว่าจะผ่านเข้าถึงระบบ แต่ความสะดวกคือเอกสารทุกอย่างก็สามารถอัพโหลดเข้าระบบ ได้อย่างสะดวก ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่สำนักงานวีซ่า คือประหยัดเรื่องของเวลาในการเดินทางเข้าเมือง เหลือเพียงแค่ขั้นตอนในการตรวจลายนิ้วมือ (Biometrics) และตรวจสุขภาพ

 

     อย่างไรก็ดีข้อมูลอัพเดทต่าง ๆ ควรค้นหาได้จากเว๊ปไซต์ทางการของสถานทูต ซึ่งถือเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือสูงสุดในการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม หรือรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจง โดยค้นหาได้จากเว๊ปไซต์

     การให้ระยะเวลาการให้วีซ่า ก็จะให้ตามระยะเวลาที่เรียน และอาจจะบวกเพิ่มได้อีก 90 วันเพื่อจะได้มีเวลาในการเตรียมตัวออกจากแคนาดา เมื่อจบหลักสูตร เป็นต้น

**ข้อมูลข้างล่างนี้เป็นข้อมูลจัดทำขึ้นภาษาไทยที่ให้นักเรียนได้มีข้อมูลคราว ๆ ไว้ เพื่อความสะดวกและทำความเข้าใจหลักการเบื้องต้นเท่านั้น**

 

 

APPLY ONLINE

     สำหรับการสมัครออนไลน์ ผู้สมัครจำเป็นต้องสแกนเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ทั้งหมด หรือถ่ายก๊อปปี้ พร้อมบัตรเครดิต หรือเดบิต ให้พร้อมไว้ในการจ่ายเงินผ่านออนไลน์เมื่อเสร็จขั้นตอน

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับวีซ่านักเรียนสำหรับประเทศแคนาดา

 1. เอกสารตอบรับจากโรงเรียนหรือสถานศึกษา ( Letter of Acceptance)
 2. พาสปอร์ต
 3. บัตรประชาชนผู้สมัคร
 4. รูปถ่ายพื้นหลังขาว 2*2 นิ้ว
 5. เอกสารทางการเงิน Bank Statement ที่แสดงจำนวนที่เพียงพอ
 6. Plan of Study ในแคนาดา 
 7. Custodian declaration (เช่น นักเรียนระดับมัธยม)
 8. Transcript
 9. ใบรับรองจบจากสถานศึกษาเดิม
 10. สูติบัตร
 11. ทะเบียนบ้านของนักเรียน
 12. บัตรประชาชนของผู้ปกครอง ผู้ซึ่งสนับสนุนทางการเงิน ของทั้งพ่อและแม่
 13. Financial Confirmation Letter (ทางเดอะไลอ้อนจัดทำให้)

การตรวจสุขภาพ

เมื่อชำระเงินผ่านระบบออนไลน์แล้ว จะทำการนัดให้ผู้สมัครนัดหมายเข้าไปตรวจลายนิ้วมือ และถ่ายรูป (Biometric) จะต้องนำพาสปอร์ตตัวจริง และหนังสือนำที่แสดงบาร์โค้ด ไปที่ศูนย์ยื่นวีซ่า จากนั้นระบบจะส่งข้อความเพื่อให้นักเรียนเข้าไปตรวจสุขภาพในโรงพยาบาลที่กำหนด ผู้สมัครจะต้องทำการนัดหมายตรงกับโรงพยาบาลก่อน  โรงพยาบาลที่อยู่ในเครือที่กำหนดคือ

 1. โรงพยาบาลกรุงเทพ
 2. โรงพยาบาล Bangkok Nursing Home (BNH)

หลังจากนัดหมายตรวจลายนิ้วมือ ตรวจพาสปอร์ต ถ่ายรูปแล้ว จากนั้นเดอะไลอ้อนจะอำนวยความสะดวกช่วยทำการนัดหมายโรงพยาบาลให้ ตามเวลาที่นักเรียนสะดวก

 

จำนวนเงินที่ต้องแสดง   

ในที่นี้เดอะไลอ้อนจะกล่าวถึงในส่วนที่นอกเขต Quebec เอกสารการเงินจำเป็นต้องแสดง วิธีคิดว่าควรมีเงินเท่าใดในบัญชี

บุคคลที่จะไปแคนาดา

จำนวนเงินต่อปี และค่าอื่นๆ

จำนวนเงินต่อเดือน และค่าอื่นๆ

นักเรียนที่ไปเรียน

$10,000

$833

สมาชิกคนแรกในครอบครัวที่ติดตาม

$4, 000

$333

สมาชิกอื่น ๆ ที่ติดตามแต่ละคน

$3,000

$255

เช่น  ค่าเรียน + $10000 + สมาชิกครอบครัวคนแรกที่ติดตาม $4,000 + สมาชิดคนอื่นๆ ต่อคน $3,000

Total +$17,000    แต่ถ้าไม่มีสมาชิกในครอบครัวก็ดูเฉพาะตัวเลขของบรรทัดแรกไป

การแสดงจำนวนเงิน ควรใช้บัญชีเงินสด ออมทรัพย์ หรือฝากประจำ ในการฐานะการเงินที่เพียงพอต่อสถานทูต