LAIS ศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ ซัมเมอร์แคมป์ อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา เยอรมัน ทุกระดับชั้นเรียน

     เรื่องราวของกฎวีซ่า ให้นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านตระหนักอย่างหนึ่งว่า กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ดังนั้น เดอะไลอ้อนขอแนะนำว่าให้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่นักการศึกษา เพื่อรับทราบข้อมูลที่อัพเดทและช่วยประหยัดเวลาในการที่ต้องไปหาหรือเตรียมเอกสารข้อมูลเอง หากเวลาที่เร่งรีบด้วยแล้ว เรื่องเอกสารวีซ่าเป็นสิ่งที่ควรทำให้พร้อมอย่างยิ่ง การให้ตัวแทนดูแลนั้น อำนวยความสะดวกได้หลายด้าน เช่น ลดค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสาร สะดวกสบายกว่า และลดความเสี่ยงในการถูกปฏิเสธวีซ่า แน่นอนประหยัดเวลาอย่างมาก รวมถึงเอกสารที่ต้องเตรียมให้พร้อมที่เดียวในวันยื่น และสัมภาษณ์ เนื่องจากหากมีเอกสารขาดตก จะประหยัดเวลาและลดความเสี่ยงในการทำการนัดหมายใหม่ ซึ่งวันและเวลาอาจจะเลื่อนออกไป หรืออาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในกรณีขอแบบเร่งด่วน ทีมงานเดอะไลอ้อน ยินดีช่วยเหลือและให้คำแนะนำทำวีซ่าจากประสบการณ์และความรู้ที่มีอยู่อย่างเต็มความสามารถและให้ข้อมูลตามจริงอย่างสุจริตภายใต้กฎหมายของประเทศนั้น ๆ อย่างเคร่งครัด

     ข้อจำกัดที่มีคือทีมงานจะไม่สามารถให้คำแนะนำหรือปรึกษาเรื่องของสถานะใบสมัคร การพิจารณา ผลดำเนินการต่างๆ หรือผลการพิจารณาวีซ่าได้  และไม่มีอำนาจในการติดต่อโดยตรงกับทางสถานทูต

     หลังจากที่นักเรียนได้รับการตอบรับจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยอย่างทางการ จ่ายค่าเทอม และพร้อมเข้าสู่กระบวนการทำวีซ่า ซึ่งทีมงานเดอะไลอ้อนจะจัดการเตรียมเอกสาร เพื่อเตรียมกรอกวีซ่า ซึ่งปัจจุบันเป็นการกรอกวีซ่าผ่านระบบออนไลน์เกือบทั้งหมด เช่น อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย แคนาดา และนิวซีแลนด์  ภายใต้กฎของประเทศนั้น ๆ และส่วนใหญ่ต้องจ่ายเงินตรงผ่านเข้าระบบของสถานทูตในประเทศนั้น ๆ ด้วยเช่นกัน   และในบางประเทศที่นักเรียนจะต้องมีสัมภาษณ์

การขอวีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษ 

ประเภทวีซ่านักเรียนหลัก ๆ สำหรับประเทศอังกฤษ

1. Tier 4 (General) Student Visa

ข้อมูลของวีซ่าประเภทนี้

ข้อควรคำนึง

นักเรียนสามารถทำงานได้ตามชั่วโมงที่กฎหมายกำหนด

นักเรียนจำเป็นต้องมีผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามกำหนด

นักเรียนสามารถขยายช่วงเวลาในการเรียนหรือต่ออายุวีซ่าได้

นักเรียนจำเป็นต้องมีผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามกำหนด

 

2. Short-Term Student Visa- 6 months

ข้อมูลของวีซ่าประเภทนี้

ข้อควรคำนึง

อนุญาติให้นักเรียนลงทะเบียนเรียนคอร์สระยะสั้นอะไรก็ได้ไม่เกิน 6 เดือน

ไม่สามารถทำงานได้

ค่าวีซ่าราคาถูกกว่า Tier 4 Visa

ไม่สามารถขยายเวลาในการอยู่ในอังกฤษได้

ไม่จำเป็นต้องใช้ผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

ไม่สามารถเปลี่ยนวีซ่าเป็นประเภท Tier 4 ได้ต้องกลับประเทศหลังจากจบวีซ่าตามกฎหมายเท่านั้น

 

3. Short-Term Student Visa- 11 months (For students aged over 18 only)

ข้อมูลของวีซ่าประเภทนี้

ข้อควรคำนึง

อนุญาตให้นักเรียนลงทะเบียนเรียนคอร์สระยะสั้นอะไรก็ได้ไม่เกิน 11 เดือน

ไม่สามารถทำงานได้

ค่าวีซ่าราคาถูกกว่า Tier 4 Visa

ไม่สามารถขยายเวลาในการอยู่ในอังกฤษได้

ไม่จำเป็นต้องใช้ผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

ไม่สามารถเปลี่ยนวีซ่าเป็นประเภท Tier 4 ได้ต้องกลับประเทศหลังจากจบวีซ่าตามกฎหมายเท่านั้น

 

ไม่สามารถ Mix courses กับคอร์สเรียนอื่นได้ เช่น English Plus เป็นต้น

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับวีซ่านักเรียนระยะสั้น 6 เดือน เอกสารตัวจริง พร้อม ถ่ายสำเนา

 1. Transcript
 2. ใบรับรองจบ หรือ ใบรับรองสถานะนักเรียนปัจจุบัน
 3. พาสปอร์ตเล่มปัจจุบัน และเล่มเก่าไม่เกิน10 ปี (ถ้ามี)
 4. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน
 5. จดหมายวีซ่า (visa letter ) ที่ออกจาก โรงเรียนสถาบันที่จะไปเรียน
 6. สูติบัตร (สำหรับนักเรียนที่ให้ผู้ปกครองเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่าย)
 7. สำเนาบัตรประชาชนบิดา มารดา
 8. Financial Confirmation letter ในกรณีให้ผู้ปกครองพ่อแม่ เป็นสปอนเซอร์รับรองสถานะทางการเงิน (ทีมงานเดอะไลอ้อนจัดทำให้)
 9. Bank Statement เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ย้อนหลัง 6 เดือน แสดงจำนวนเงินตามระยะเวลา ตามกฎหมายที่ระบุ (ควรเป็นบัญชีประเภทออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำ)
 10. Consent form สำหรับนักเรียนอายุต่ำกว่า 16 ปี (ทีมงานเดอะไลออ้นจัดทำให้)

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับวีซ่านักเรียนระยะสั้น 11 เดือน เอกสารตัวจริง พร้อม ถ่ายสำเนา

 1. Transcript
 2. ใบรับรองจบ หรือ ใบรับรองสถานะนักเรียนปัจจุบัน
 3. พาสปอร์ตเล่มปัจจุบัน และเล่มเก่าไม่เกิน10 ปี (ถ้ามี)
 4. IOM ใบตรวจปอด วัณโรค
 5. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน
 6. จดหมายวีซ่า (visa letter ) ที่ออกจาก โรงเรียนสถาบันที่จะไปเรียน
 7. สูติบัตร (สำหรับนักเรียนที่ให้ผู้ปกครองเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่าย)
 8. สำเนาบัตรประชาชนบิดา มารดา
 9. Financial Confirmation letter ในกรณีให้ผู้ปกครองพ่อแม่ เป็นสปอนเซอร์รับรองสถานะทางการเงิน(ทีมงานเดอะไลอ้อนจัดทำให้)
 10. Bank Statement เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ย้อนหลัง 6 เดือน แสดงจำนวนเงินตามระยะเวลา ตามกฎหมายที่ระบุ (ควรเป็นบัญชีประเภทออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำ)
 11. ค่าประกัน Health Surcharge ออนไลน์ระหว่างกรอกวีซ่าออนไลน์เสร็จ

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับวีซ่านักเรียนระยะยาว Tier 4 Student Visa เอกสารตัวจริง พร้อมสำเนา 

 1. Transcript
 2. Certificate ใบรับรองจบ หรือใบรับปริญญา
 3. IELTS UKVI
 4. IOM ใบตรวจปอด
 5. CAS (Confirmation of Acceptance Studies)
 6. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน
 7. พาสปอร์ตเล่มปัจจุบัน และเล่มเก่าไม่เกิน10 ปี (ถ้ามี)
 8. ค่าประกัน Health Surcharge ออนไลน์ระหว่างกรอกวีซ่าออนไลน์เสร็จ
 9. Consent Form กรณีต่ำกว่า 16 (ทีมงานเดอะไลอ้อนจัดทำให้)

** เพิ่มเติมเอกสารแสดงทางการเงิน ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองใช้บัญชีประเภทออมทรัพย์ หรือฝากประจำในการแสดงเอกสารทางการเงินในการยื่นเอกสารวีซ่า**

** ในกรณีไม่มีสูติบัตร สามารถใช้สำเนาทะเบียนบ้านได้ **

**สำหรับนักเรียนที่เลือกใช้บัญชีตัวเอง เอกสารที่ไม่ต้องยื่นคือ สำเนาบัตรประชาชนพ่อแม่, สูติบัตร , Financial Confirmation Letter, **