LAIS ศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ ซัมเมอร์แคมป์ อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา เยอรมัน ทุกระดับชั้นเรียน

The National Health Service (NHS) เป็นระบบสาธารสุขที่คนที่พักอาศัยที่สหราชอาณาจักรได้รับจากรัฐบาล นักเรียนที่ไปเรียนอยู่ที่อังกฤษเกินกว่า 6 เดือน จะต้องเสียค่าประกันสุขภาพตั้งแต่เริ่มแรกในขั้นตอนสมัครวีซ่า ซึ่งถือเป็นกฎหมายส่วนหนึ่ง ซึ่งถือว่าราคาต่อปีหากนับแล้วก็เป็นค่าประกันที่ไม่แพงมากหากเทียบเท่ากับว่าหากเราเกิดการเจ็บป่วยขึ้นมา ค่านี้ไม่คลอบคลุมเฉพาะเรื่อง การตรวจวัดสายตา ค่าหมอฟัน หรือพวกค่ายาใบสั่งยา แต่หากเกิดป่วยต้องแอดมิดแล้วก็ถือว่ามีประโยชน์มาก และนักเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรอีกแล้ว

 insurance UK 1

 

ค่าใช้จ่ายเท่าไหร? สำหรับประกันสุขภาพ Health Surcharge จะถูกคิดโดยการคำนวนจากลิงค์ที่สมัครวีซ่านักเรียนและระบบจะคำนวนจากระยะเวลาที่เราเรียนโดยอัตโนมัติ และต้องจ่ายค่าประกันสุขภาพนี้ตรงในระบบของการทำวีซ่าของอังกฤษ ดังนั้นระหว่างการกรอกข้อมูลวีซ่าก็จะต้องเตรียมบัตรเครดิตไว้ในการชำระค่าประกันสุขภาพนี้ด้วย

 insurance UK 2

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน เป็นหน้าที่ของนักเรียนที่จะต้องไปทำด้วยตนเอง เ เมื่อเข้าเรียนไม่ว่าจะเป็นเรียนภาษา เรียนมหาวิทยาลัย หลังจากได้ลงทะเบียนเรียบร้อย สิ่งหนึ่งที่ควรพึ่งกระทำคือ ไปลงทะเบียนระบบสาธารณสุขใกล้บ้านที่เราอยู่ นำพาสปอร์ต จดหมายการเป็นนักศึกษา ซึ่งจะลงทะเบียนที่ไหน สามารถตรวจสอบได้ที่เว็ป เช่น พักบ้านอยู่แถว Islington, London ก็เข้าหาว่าระบบสาธารณสุขอยู่แถวไหน แล้วไปลงทะเบียนที่นั้น เพราะว่าหากไม่ได้รับการลงทะเบียนไว้ เกิดเจ็บป่วยกระทันหันขึ้นมา เป็นเรื่องงานช้างมากในการที่จะรอลงทะเบียน เพราะว่าการเข้ารับการรักษาในประเทศอังกฤษ มีขึ้นตอนของการรอ ค่อนข้างนาน พูดง่าย ๆ อย่าเจ็บป่วยนี้ดีสุดแล้ว เพราะว่าการรอคอยในการเข้ารักษาสามารถกินเวลาทั้งวันได้เช่นกัน ดังนั้นนักเรียนควรไปลงทะเบียนให้เรียบร้อย การเข้าพบหมอแต่ละครั้งไม่ใช้เรื่องสนุก มีปัจจัยหลายประการ เช่นการนัดหมาย การเข้ารับการรักษา แต่หากทำการลงทะเบียนให้เรียบร้อยอย่างน้อยก็ช่วยประหยัดเวลาหากเกิดกรณีฉุกเฉินกับเราได้ 

 insurance UK 3

insurance UK 3  

เมื่อได้ที่อยู่ที่แน่นอนแล้วก็ลงมือในการกดหาว่า ในเขตเรานั้น มี GP ใกล้เราในตำแหน่งไหน สามารถดูข้อมูลได้จากที่ลิงค์ด้านล่างนี้
Useful website: https://www.nhs.uk/service-search/find-a-GP

1. พิมพ์รหัสไปษณีย์ที่อยู่ของเราลงไปเพื่อการค้นหา GP ใกล้เรา

 insurance UK 3

 

2. ระบบจะแสดงสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด จากนั้นก็ทำการนัดหมาย

 insurance UK 5

แนะนำว่าอีเมล์ไปนัดก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส อาจจะทำให้จำนวนที่รับคนเข้าคลีนิคจำกัด

  insurance UK 6

 

จะมีตารางการเปิดและวันทำการชัดเจน

 insurance UK 7

 

insurance UK 8 

Q: เมื่องต้องเจ็บป่วยในอังกฤษ ไปหาใครได้ที่ไหน? General practice (GP) คือใคร?

 

A: เมื่อเจ็บป่วย การไปหาหมอหรือคุ้น ๆ กันดีว่า ไปหา GP ใกล้บ้าน เค้าคือบุคคลที่ปรึกษารักษาอาการเจ็บป่วยทั้งร่างกายและจิตใจ รวมถึงการพิจารณาส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล บทบาทหน้าที่ที่ดูแลวิเคราะห์การเจ็บป่วยของคนไข้ ซึ่งการเข้ารับการรักษา ส่วนใหญ่จะอยูในเขตชุมชนใกล้กับที่พักของเรานั้นเอง การรักษาส่วนใหญ่ในระบบ จำเป็นต้องทำการนัดหมาย หากไม่ใช่เหตุฉุกเฉิน ประชาชน หรือนักเรียนที่ไปเรียนที่ได้จ่ายค่าประกันสุขภาพ (Health Surcharge) เมื่อมีการเจ็บป่วยก็ไม่ต้องเสียค่าบริการค่ารักษาอะไรแล้ว

 

ยกเว้นในกรณีที่บางคนไปสถานพยาบาลเอกชน ที่สามารถเดิน Walk-in เข้าไปได้ ส่วนใหญ่คนที่ไปคือ ไม่ต้องการรอคิวการรักษายาว ๆ เหตุฉุกเฉิน หรือไม่ได้รับสิทธิ์ในการักษาฟรีตามกฎหมาย ซึ่งส่วนใหญ่แม้การเข้าไป ที่ยังไม่ได้รับการรักษา ต้องเสียค่าปรึกษาเบื้องต้นที่คลีนิคกำหนด มากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ แต่ที่เห็น ๆทั่วไป อัตราค่าปรึกษาเมื่อเข้าไปเจอแพทย์จะอยู่ที่ £200 ปอนด์ เป็นแค่อัตราค่าปรึกษานะครับ ยังไม่รวมถึงค่ายา และหัตถการอย่างอื่นๆ

 

การเข้ารับการรักษาโดย GP โดยปรกติก็ต้องไปลงทะเบียนในเขตชุมชนที่เราอาศัยอยู่ เขตใกล้บ้านเรานั้นเอง ในกรณีของนักเรียนที่ไปเรียน เมื่อได้ที่อยู่ชัดเจนควรรีบไปลงทะเบียนเสียก่อน เนื่องจากหากไม่ได้รับการลงทะเบียน หากเจ็บป่วยการเข้าถึงรักษาจะต้องกลับมาสู่ขบวนการลงทะเบียน และทำให้เสียเวลา

 

Q: ประกันนี้ไม่รวมการรักษาอะไรบ้าง?

A: ประกันนี้จะไม่รวมค่ารักษาพยาบาลคือ การวัดสายตา ทันตกรรม ใบสั่งยา วิกผม และผ้ายืด

 

สำหรับช่วงระบาดโควิดนี้ การเข้าถึงระบบสาธารณสุขอาจมีความยุ่งยากมากขึ้น ดังนั้นนักเรียนควรตรวจสอบข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการนัดหมายหรือการดูแลตัวเอง ซึ่งการเจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่นไข้หวัดก็สามารถเข้าไปปรึกษาเภสัชได้ที่ร้านขายยาเช่น ร้านบูทส์ เป็นต้น