LAIS ศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ ซัมเมอร์แคมป์ อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา เยอรมัน ทุกระดับชั้นเรียน

 

     การขอวีซ่านักเรียนสำหรับประเทศแคนาดา สามารถทำได้ทั้งระบบออนไลน์ (Apply online) หรือกรอกมือแบบกรอกใบสมัคร (Apply on Paper) แต่ในที่นี้เดอะไลอ้อนจะขอกล่าวถึงระบบออนไลน์ ที่เราอำนวยความสะดวกช่วยเหลือให้นักเรียนของทางเดอะไลอ้อน เนื่องจาก ระบบออนไลน์ถือว่ามีความสะดวกและรวดเร็ว และได้รับการแจ้งเป็นลำดับขั้นตอนผ่านจากระบบ

 

     แต่ก็ต้องบอกก่อนว่าระบบมีขั้นตอนในการกรอกเยอะนิดหนึ่ง หากเทียบกับหลาย ๆ ประเทศ ซึ่งหากบางคนไม่คุ้นเคยก็จะรู้สึกว่ากว่าจะผ่านแต่ละขั้นตอน มีระยะเวลาในการกรอกพอสมควร กว่าจะผ่านเข้าถึงระบบ แต่ความสะดวกคือเอกสารทุกอย่างก็สามารถอัพโหลดเข้าระบบ ได้อย่างสะดวก ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่สำนักงานวีซ่า คือประหยัดเรื่องของเวลาในการเดินทางเข้าเมือง เหลือเพียงแค่ขั้นตอนในการตรวจลายนิ้วมือ (Biometrics) และตรวจสุขภาพ

 

     อย่างไรก็ดีข้อมูลอัพเดทต่าง ๆ ควรค้นหาได้จากเว๊ปไซต์ทางการของสถานทูต ซึ่งถือเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือสูงสุดในการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม หรือรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจง โดยค้นหาได้จากเว๊ปไซต์

     การให้ระยะเวลาการให้วีซ่า ก็จะให้ตามระยะเวลาที่เรียน และอาจจะบวกเพิ่มได้อีก 90 วันเพื่อจะได้มีเวลาในการเตรียมตัวออกจากแคนาดา เมื่อจบหลักสูตร เป็นต้น

**ข้อมูลข้างล่างนี้เป็นข้อมูลจัดทำขึ้นภาษาไทยที่ให้นักเรียนได้มีข้อมูลคราว ๆ ไว้ เพื่อความสะดวกและทำความเข้าใจหลักการเบื้องต้นเท่านั้น**

 

APPLY ONLINE

     สำหรับการสมัครออนไลน์ ผู้สมัครจำเป็นต้องสแกนเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ทั้งหมด หรือถ่ายก๊อปปี้ พร้อมบัตรเครดิต หรือเดบิต ให้พร้อมไว้ในการจ่ายเงินผ่านออนไลน์เมื่อเสร็จขั้นตอน

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับวีซ่านักเรียนสำหรับประเทศแคนาดา

 1. เอกสารตอบรับจากโรงเรียนหรือสถานศึกษา ( Letter of Acceptance)
 2. พาสปอร์ต
 3. บัตรประชาชนผู้สมัคร
 4. รูปถ่ายพื้นหลังขาว 2*2 นิ้ว
 5. เอกสารทางการเงิน Bank Statement ที่แสดงจำนวนที่เพียงพอ
 6. Plan of Study ในแคนาดา 
 7. Custodian declaration (เช่น นักเรียนระดับมัธยม)
 8. Transcript
 9. ใบรับรองจบจากสถานศึกษาเดิม
 10. สูติบัตร
 11. ทะเบียนบ้านของนักเรียน
 12. บัตรประชาชนของผู้ปกครอง ผู้ซึ่งสนับสนุนทางการเงิน ของทั้งพ่อและแม่
 13. Financial Confirmation Letter (ทางเดอะไลอ้อนจัดทำให้)

การตรวจสุขภาพ

เมื่อชำระเงินผ่านระบบออนไลน์แล้ว จะทำการนัดให้ผู้สมัครนัดหมายเข้าไปตรวจลายนิ้วมือ และถ่ายรูป (Biometric) จะต้องนำพาสปอร์ตตัวจริง และหนังสือนำที่แสดงบาร์โค้ด ไปที่ศูนย์ยื่นวีซ่า จากนั้นระบบจะส่งข้อความเพื่อให้นักเรียนเข้าไปตรวจสุขภาพในโรงพยาบาลที่กำหนด ผู้สมัครจะต้องทำการนัดหมายตรงกับโรงพยาบาลก่อน  โรงพยาบาลที่อยู่ในเครือที่กำหนดคือ

 1. โรงพยาบาลกรุงเทพ
 2. โรงพยาบาล Bangkok Nursing Home (BNH)

หลังจากนัดหมายตรวจลายนิ้วมือ ตรวจพาสปอร์ต ถ่ายรูปแล้ว จากนั้นเดอะไลอ้อนจะอำนวยความสะดวกช่วยทำการนัดหมายโรงพยาบาลให้ ตามเวลาที่นักเรียนสะดวก

 

จำนวนเงินที่ต้องแสดง   

ในที่นี้เดอะไลอ้อนจะกล่าวถึงในส่วนที่นอกเขต Quebec เอกสารการเงินจำเป็นต้องแสดง วิธีคิดว่าควรมีเงินเท่าใดในบัญชี

บุคคลที่จะไปแคนาดา

จำนวนเงินต่อปี และค่าอื่นๆ

จำนวนเงินต่อเดือน และค่าอื่นๆ

นักเรียนที่ไปเรียน

$10,000

$833

สมาชิกคนแรกในครอบครัวที่ติดตาม

$4, 000

$333

สมาชิกอื่น ๆ ที่ติดตามแต่ละคน

$3,000

$255

เช่น  ค่าเรียน + $10000 + สมาชิกครอบครัวคนแรกที่ติดตาม $4,000 + สมาชิดคนอื่นๆ ต่อคน $3,000

Total +$17,000    แต่ถ้าไม่มีสมาชิกในครอบครัวก็ดูเฉพาะตัวเลขของบรรทัดแรกไป

การแสดงจำนวนเงิน ควรใช้บัญชีเงินสด ออมทรัพย์ หรือฝากประจำ ในการฐานะการเงินที่เพียงพอต่อสถานทูต

Canada เป็นอีกประเทศหนึ่งที่เหมาะทั้งไปเรียนและท่องเที่ยว ทุกโรงเรียนมีระบบการศึกษาที่ดีได้มาตรฐานเท่า ๆ กัน มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลากหลายรูปแบบ มาดูกันว่าถ้าอยากไปเรียนต่อ Canada ต้องเตรียมตัวเรื่อง Visa นักเรียน อย่างไรบ้าง

 

ขั้นตอนการสมัครวีซ่านักเรียน Canada

 1. เลือกประเภทของวีซ่าที่ต้องการสมัคร เช่น นักเรียน ท่องเที่ยว (ใช้ได้กับท่องเที่ยวเช่นกัน)
 2. ทำการสมัครวีซ่าออนไลน์ โดย

2.1 สร้าง IRCC Account แบบใช้ GCKey โดยต้องกำหนด user name และ password ที่

Link: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/application/account.html

Note: การเข้าระบบแต่ละครั้ง อาจจะมีความล่าช้าของระบบ หรือมีความรวน ๆ ให้ปล่อยระบบไปแล้วปิดแล้วเปิดเข้าไปใหม่อีกที

 Visa Canada 2

 

2.2 Log in แล้วจะพบกับ Questionnaire ให้ตอบคำถามไปจนครบทุกข้อตามจริง

 

Visa Canada 3

 2.3 หลังจากนั้นระบบจะ list รายชื่อเอกสารทั้งหมดที่เราต้องใช้ upload เราสามารถ download application form กรอกข้อมูล ทำการ validate ข้อมูล (สำหรับ application form หลังจากที่เรา validate ข้อมูลแล้วจะปรากฏ bar code ขึ้นที่ด้านล่างของแบบฟอร์ม) หลังจากนั้นก็ upload application form ที่มี bar code เข้าไปในระบบได้เลย

 

 

 

2.4 หลังจาก upload เอกสารทุกอย่างครบ ก็ทำการจ่ายเงิน โดยจำนวนเงินจะขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่า ซึ่งจะปรากฏอยู่ด้านล่างถัดจาก list ของเอกสารที่เรา upload หลังจากนั้นสามารถ Log out ออกจากระบบได้เลย

 

เอกสารที่จะใช้จะต้องเป็นภาษาอังกฤษ หลักๆที่ต้องเตรียมคือ

 1. Passport
 2. รูปถ่าย digital
 3. หลักฐานแสดงสถานะทางการเงิน Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือนภาษาอังกฤษ
 4. จดหมายแบงการันตี เป็นสกุลเงิน US Dollar (or Canadian ถ้าแบงค์นั้น ๆ ทำได้)
 5. หลักฐานแสดงการจบการศึกษาเช่น Transcript และใบรับรองจบ Certificate ภาษาอังกฤษ
 6. Letter of Acceptance จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย
 7. Notary Custodian Form ในกรณีนักเรียนระดับมัธยม
 8. Consent From ในกรณีนักเรียนระดับมัธยม
 9. Financial Confirmation Letter จากผู้ปกครองรับรองเป็นสปอนเซอร์บุตร
 10. เอกสารอื่นๆที่ต้องการแสดงให้ทาง IRCC เพื่อประกอบการพิจารณาวีซ่า แปลภาษาอังกฤษ
  • สูติบัตร
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • ประวัติการเดินทางไปประเทศต่างๆเป็นต้น

3. Check status ของใบสมัครวีซ่า โดยเราสามารถ Login เข้าไปดูได้ใน IRCC Account ของเราโดยใช้ user name และ password เดิมที่เคยตั้ง

 

ขั้นตอนการสแกนลายนิ้วมือ เก็บ Biometric

สแกนลายนิ้วมือ เมื่อเข้าไป check status แล้วได้รับ Biometric Instruction Letter เราต้องไปสแกนลายนิ้วมือ โดยทำการนัดหมายได้ที่ Link: https://www.vfsglobal.ca/IRCC-AppointmentWave1/Account/RegisteredLogin?q=shSA0YnE4pLF9Xzwon/x/CQ1P0LBKn66dLdNUfueK+wgQK15FNs3yVpXjESPsPIkvN6tOoR5w4TY0n6nUASUCQ==

ตัวอย่างจดหมายที่เรียกให้ไปสแกนลายนิ้วมือ

 

 

 1. ตรวจสุขภาพ (สำหรับน้องๆที่สมัครวีซ่านักเรียน) โดยเราต้องได้รับจดหมายแจ้ง (Medical Examination Instruction) จาก IRCC ก่อนซึ่ง check ได้จากในระบบ หลังจากนั้นก็นัดกับทางโรงพยาบาลเพื่อทำการตรวจสุขภาพ ซึ่งต้องทำภายใน 30 วันหลังจากที่ได้รับแจ้ง

 

เอกสารที่ใช้สำหรับตรวจสุขภาพวีซ่านักเรียน Canada

 1. แบบฟอร์ม Medical Report ที่ได้รับจาก IRCC
 2. Passport
 3. รูบถ่าย 1 ใบ
 4. เอกสารแสดงการรับ Vaccine Covid-19

 

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ

 1. ทำการนัดตรวจสุขภาพกับแพทย์โรงพยาบาลที่ IRCC กำหนดไว้
 2. พบแพทย์ตามวันเวลาที่กำหนด
 3. หลังจากตรวจ แพทย์และโรงพยาบาลจะส่งผลตรวจให้ IRCC โดยตรง

ตัวอย่างจดหมายที่เรียกให้ไปตรวจสุขภาพ

 

 

 

รายชื่อแพทย์และโรงพยาบาล

มีทั้งใน กรุงเทพ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และตาก โดยสามารถดูได้จาก Link: https://secure.cic.gc.ca/pp-md/pp-list.aspx แล้วเลือกประเทศไทย

 1. Bangkok General Hospital, 2 ซ.เพชรบุรี 47 แยก 10 บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 02 318-0066
 2. BNH Hospital, 9/1 ถ.คอนแวนต์ สีลม 10500 โทรศัพท์ 02 022-0700
 3. IOM Bangkok - International Organization for Migration ชั้น 8 อาคารเกษมกิจ 120 ถ.สีลม 10500 โทรศัพท์ 02 234-7950
 4. Chiangmai Ram Hospital, 8 ถ.บุญเรืองฤทธิ์ อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053 920-300
 5. International Organization for Migration: รพ.ศรีสังวาลย์ 101 ถ.สิงห์นาถบำรุง ต.ช่องคำ อำเภอเมือง 5800 โทรศัพท์ 053 612-612
 6. International Organization for Migration - Refugee Processing Center 588 หมู่ 7 ต.แม่ปา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 055 039 809 ต่อ 9500

 

วันตรวจสุขภาพ

 1. งดชา กาแฟ น้ำผลไม้ หรือเครื่องดื่มที่มีของหวานทุกชนิด (ทานข้าว และน้ำได้)
 2. วันตรวจต้องไม่ตรงกับวันที่มีประจำเดือน ควรให้หมดประจำเดือนไปแล้ว 3-5 วัน
 3. ถ้าใส่คอนแทกเลนส์ ให้ถอด และเปลี่ยนมาใส่แว่นตาแทน ก่อนวันตรวจประมาณ 7 วัน

ก่อนที่จะได้รับ visa นั้น ทางผู้สมัครจะได้รับจดหมายแจ้งให้ส่ง passport ไปให้ IRCC เพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไป ซึ่งเราต้องทำการส่ง passport และเอกสารไปให้ IRCC ภายใน 30 วันหลังจากที่ได้รับแจ้ง

              ตัวอย่างจดหมายที่เรียกให้ส่ง Passport

 

 

 

สิ่งที่ต้องทำหลังจากได้รับจดหมายแจ้งว่าให้ส่ง passport

 1. เชคเอกสาร Consent Form (ซึ่งมีลายเซ็นต์ของเรา) ซึ่งเป็นเอกสารที่ได้หลังจากจ่ายเงินในวันที่ไปสแกนลายนิ้วมือ (จะมีเอกสารใบเล็กๆแนบไว้ตรงมุม เขียนเป็นภาษาอังกฤษ อธิบายว่าต้องทำอย่างไรบ้าง ในนี้จะมีหมายเลขบัญชีสำหรับชำระค่าเงินค่าธรรมเนียม จำนวนเงิน และมีที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร
 2. ทำการชำระเงินค่าธรรมเนียมที่ธนาคาร จำนวน 268 บาท (ต่อ 1 visa application) ตอนจ่ายให้เขียนชื่อ นามสกุล ของผู้สมัครวีซ่าให้ชัดเจน
 3. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไปให้ IRCC ตามที่อยู่ ซึ่งที่อยู่สามารถดูได้ในเอกสารแนบใบเล็กๆที่ได้คืนในวันที่ไปสแกนลายนิ้วมือ

ข้อความในเอกสารแนบใบเล็กที่ได้รับกลับในวันสแกนลายนิ้วมือ

 

 

ตัวอย่างเอกสาร Consent Form ที่มีลายเซ็นของเราและใบเสร็จรับเงินที่ได้รับหลังจากสแกนลายนิ้วมือ

 

 

เอกสารทั้งหมดที่ต้องส่งให้ IRCC (แนะนำให้ส่งแบบลงทะเบียน)

 1. Passport
 2. Passport Requirement Letter จาก IRCC (จดหมายที่แจ้งขอให้เราส่ง passport)
 3. เอกสาร Consent Form ที่มีลายเซ็นของเราและใบเสร็จรับเงิน (ได้รับในวันที่ไป Scan ลายนิ้วมือ ถ่ายเอกสารเก็บไว้เองด้วย 1 ชุด)
 4. พิมพ์หรือเขียน ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ของตัวเอง ใส่ครึ่งหน้ากระดาษ A4 (เจ้าหน้าที่จะใช้ที่อยู่นี้ในการส่ง passport คืนให้)
 5. หลักฐานแสดงการชำระค่าธรรมเนียมที่ธนาคาร เป็นจำนวนเงิน 268 บาท (ถ่ายเอกสาร)

 

หลังจากส่งเอกสารแล้วก็จะมีอีเมลมาแจ้งสถานะของเอกสาร หลังจากนั้นก็รอรับ passport คืนได้เลย

 

สำหรับรายละเอียดทางศูนย์จัดทำขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ของนักเรียนที่ยื่นวีซ่า ท่านสามารถทำได้ด้วยตนเอง และเป็นข้อมูลที่จัดทำขึ้น ณ วันที่  2/06/2022 ขอแนะนำว่าท่านสามารถอ่านข้อมูลได้ที่ official website ของแคนาดา