LAIS ศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ ซัมเมอร์แคมป์ อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา เยอรมัน ทุกระดับชั้นเรียน

     เรื่องราวของกฎวีซ่า ให้นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านตระหนักอย่างหนึ่งว่า กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ดังนั้น เดอะไลอ้อนขอแนะนำว่าให้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่นักการศึกษา เพื่อรับทราบข้อมูลที่อัพเดทและช่วยประหยัดเวลาในการที่ต้องไปหาหรือเตรียมเอกสารข้อมูลเอง หากเวลาที่เร่งรีบด้วยแล้ว เรื่องเอกสารวีซ่าเป็นสิ่งที่ควรทำให้พร้อมอย่างยิ่ง การให้ตัวแทนดูแลนั้น อำนวยความสะดวกได้หลายด้าน เช่น ลดค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสาร สะดวกสบายกว่า และลดความเสี่ยงในการถูกปฏิเสธวีซ่า แน่นอนประหยัดเวลาอย่างมาก รวมถึงเอกสารที่ต้องเตรียมให้พร้อมที่เดียวในวันยื่น และสัมภาษณ์ เนื่องจากหากมีเอกสารขาดตก จะประหยัดเวลาและลดความเสี่ยงในการทำการนัดหมายใหม่ ซึ่งวันและเวลาอาจจะเลื่อนออกไป หรืออาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในกรณีขอแบบเร่งด่วน ทีมงานเดอะไลอ้อน ยินดีช่วยเหลือและให้คำแนะนำทำวีซ่าจากประสบการณ์และความรู้ที่มีอยู่อย่างเต็มความสามารถและให้ข้อมูลตามจริงอย่างสุจริตภายใต้กฎหมายของประเทศนั้น ๆ อย่างเคร่งครัด

     ข้อจำกัดที่มีคือทีมงานจะไม่สามารถให้คำแนะนำหรือปรึกษาเรื่องของสถานะใบสมัคร การพิจารณา ผลดำเนินการต่างๆ หรือผลการพิจารณาวีซ่าได้  และไม่มีอำนาจในการติดต่อโดยตรงกับทางสถานทูต

     หลังจากที่นักเรียนได้รับการตอบรับจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยอย่างทางการ จ่ายค่าเทอม และพร้อมเข้าสู่กระบวนการทำวีซ่า ซึ่งทีมงานเดอะไลอ้อนจะจัดการเตรียมเอกสาร เพื่อเตรียมกรอกวีซ่า ซึ่งปัจจุบันเป็นการกรอกวีซ่าผ่านระบบออนไลน์เกือบทั้งหมด เช่น อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย แคนาดา และนิวซีแลนด์  ภายใต้กฎของประเทศนั้น ๆ และส่วนใหญ่ต้องจ่ายเงินตรงผ่านเข้าระบบของสถานทูตในประเทศนั้น ๆ ด้วยเช่นกัน   และในบางประเทศที่นักเรียนจะต้องมีสัมภาษณ์

 

วีซ่านักเรียนอังกฤษ ปัจจุบันถูกเรียกชื่อใหม่ดังนี้ The latest update 24/7/2021

1. Student Visa (นักเรียนระดับมัธยมปลาย ปริญญาเป็นต้นไป)
Student route เป็นวีซ่าที่มาแทนที่ Tier 4 visa สำหรับนักเรียนที่อายุ 16 ปีขึ้นไปที่เรียนในระดับ higher education รวมถึงเรียนภาษากับมหาวิทยาลัยเช่น pre sessional.

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นวีซ่านักเรียนอังกฤษ

 • พาสปอร์ตปัจจุบัน
 • จดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัย a confirmation of Acceptance for Studies (CAS)


เอกสารที่ต้องแสดงเพิ่มเติม:

 • หลักฐานการเงินแสดงว่ามีเพียงพอในการเรียน ซึ่งจะแตกต่างกันไปในประเภทของวีซ่า สำหรับ Student Route นักเรียนไทยไม่จำเป็นต้องแสดงแล้วในปัจจุบัน เนื่องจากประเทศไทยถูกจัดให้อยู่กลุ่มประเทศที่ไม่ต้องแสดงหลักฐานการเงินสำหรับนักเรียนที่เรียนต่อในระดับปริญญา (Low risk countries) https://www.gov.uk/student-visa/money
 • ATAS Certificate ในกรณีที่ลงคอร์สเฉพาะที่ต้องแสดง
 • จดหมาย Consent form ถ้าอายุต่ำกว่า 18 ปี
 • ใบตรวจวัณโรค TB test result
 • ในกรณีได้รับทุน มีหนังสือรับรองแสดงยืนยันรับผิดรับชอบค่าใช้จ่ายตลอดการศึกษา

ในบางกรณีเจ้าหน้าที่อาจทางเอกสารอื่นๆ ในการประกอบการพิจารณาขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของผู้สมัครวีซ่าแต่ละคน ท่านจะต้องตรวจสอบว่าในพาสปอร์ตมีหน้าว่างเหลือเพื่อใช้สำหรับการติดเอกสารวีซ่า และจะต้องไปตรวจลายนิ้วมือพร้อมถ่ายรูปที่ศูนย์ในกรณีอายุต่ำกว่า 18

ถ้านักเรียนอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องได้รับคำยินยอมจากพ่อแม่ หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย หรือ (เซ็นจากหนึ่งคนได้ถ้าพ่อหรือแม่ได้รับสิทธิ์ปกครองแต่เพียงผู้เดียว (or one parent if they have sole responsibility)
เอกสารต้องรวมรายละเอียด

 • ใบสมัครวีซ่า
 • รายละเอียดที่พักและการดูแลในอังกฤษ
 • รายละเอียดการเดินทางไปอังกฤษ
 • สูติบัตร หรือเอกสารที่แสดงรายละเอียดผู้ปกครองตามกฎหมาย

ดังนั้นหากไปเรียนต่อประเภทวีซ่า Student Route ก็ไม่ต้องแสดงหลักฐานทางการเงินใด ๆ นี้ถือเป็นกฎหมายล่าสุดจาก Home office UK

 

2. Study English in the UK 

(Short-term study visa)

วีซ่าระยะสั้น นักเรียนภาษาในอังกฤษ 6-11 เดือน

 

วีซ่านี้คืออะไร

สำหรับวีซ่านี้จะเป็นประเภทวีซ่านักเรียนภาษาระยะสั้น 6 เดือนขึ้นไป ไม่เกิน 11 เดือน  ผู้สมัครต้องมีอายุ 16 ปีขึ้นไป

 

วีซ่านี้อยู่ในอังกฤษได้นานเท่าไหร่

นักเรียนสามารถอยู่ได้อังกฤษได้ตามระยะเวลาที่เรียน บวกextra หลังเรียนจบให้อีก  30 วัน  แต่ไม่เกิน 11 เดือน

 

ค่าวีซ่า

ค่าวีซ่า ณ ปัจจุบัน £186 ปอนด์  ตัวเลขขึ้นตอนสมัครวีซ่าอีกที

 

ประกันสุขภาพ

หากเป็นนักเรียนที่ลงเกินหกเดือน จะต้องเสียค่าประกันสุขภาพผ่านระบบออนไลน์ที่ £470 ปอนด์ ท่านสามารถคำนวนค่าประกันสุขภาพได้ที่ลิงค์นี้  

คำนวนราคาค่า Health Surcharge

สิ่งที่นักเรียนไม่สามารถทำได้หากถือวีซ่าประเภทนี้

 • เรียนคอร์สอื่น ๆ หรือเปลี่ยนคอรส์เรียนขณะที่อยู่ในอังกฤษ
 • ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนของรัฐได้
 • ไม่สามารถทำงาน หรือเกี่ยวข้องงานอื่นๆ ไม่ว่าจะมีค่าจ้าง หรือไม่มีค่าจ้าง รวมถึง การฝึกงานต่างๆ
 • ไม่สามารถต่ออายุวีซ่าในอังกฤษได้
 • ไม่สามารถพาครอบครัวติดตามไปได้
 • ไม่สามารถขอสวัสดิการอื่น ๆ จากรัฐได้

 

สมัครได้ที่ลิงค์นี้

Apply now

 

3. Standard Visitor visa (study up to 6 months)

วีซ่านี้คืออะไร?

วีซ่านักเรียนไม่เกิน 6 เดือน ในที่นี้เราจะพูดถึงเฉพาะวีซ่านักเรียนระยะสั้น ไม่เกิน 24 สัปดาห์ เช่น เรียนสามเดือน เรียนซัมเมอร์ หรือ ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่นักเรียนอาจจะมีการลงทะเบียนแบบ Distancing learning ต้องทำ research ต้องไปพบซุปเปอร์ไวเซอร์อย่างน้อยปีละครั้งสองครั้ง ซึ่งในกรณีนี้อาจจะขอวีซ่าแบบระยะยาวไปเลยเช่น 2 ปี , 5 ปี หรือ 10 ปี รวมถึง หรือโปรแกรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ถึงแม้ว่าวีซ่าประเภทนี้จะรวมถึงการไปเที่ยว เยี่ยมญาติ แต่ส่วนนี้จะอธิบายเฉพาะนักเรียนเท่านั้น

 

วีซ่านี้อยู่ได้นานเท่าไหร่?

วีซ่านี้อยู่ได้จนถึงหกเดือนตามกำหนดในหน้าวีซ่าที่ระบุ เช่นถ้าขอแบบ 6 เดือนก็อยู่ได้ไม่เกินหกเดือน แต่ถ้าขอวีซ่าแบบ Long term แต่ละครั้งอยู่ได้ไม่เกินหกเดือนเช่นกัน ถึงแม้ว่าวีซ่าจะมีอายุ 10 ปี

 

ค่าวีซ่า

แบบ Standard Visitor visa £95

ถ้าแบบระยะยาว

 • 2 years - £361
 • 5 years - £655
 • 10 years - £822


สิ่งที่นักเรียนไม่สามารถทำได้หากถือวีซ่าประเภทนี้

 • เกี่ยวข้องกับการทำงานทุกแบบ ไม่ว่าจะได้ค่าจ้างหรือไม่มีค่าจ้าง รวมถึงการทำธุรกิจส่วนตัว
 • อาศัยในอังกฤษในระยะเวลานาน ๆ ในแต่ละครั้ง โดยการเข้าออกบ่อย ๆ
 • ไม่สามารถเรียกร้องสวัสดิการจากภาครัฐได้
 • ไม่สามารถลงคอร์สมากกว่าหกเดือนได้
 • แต่งงาน หรือการสมรส


เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นวีซ่าและรายละเอียดที่ต้องใช้ในการกรอก

 • แผนวันการเดินทางที่จะเข้าอังกฤษ
 • รายละเอียดที่พัก ระหว่างที่เรียน
 • ประเมิณราค่าค่าใช้จ่ายบัตเจตว่าที่คิดว่าต้องใช้เท่าไหร่
 • รายละเอียดที่อยู่ปัจจุบันในประเทศไทย และอยู่มานานเท่าไหร่
 • ชื่อเต็มบิดามารดา
 • หากมีรายได้ ประเมิณรายได้ต่อปีที่ได้รับ
 • ประวัติอาชญากรรม


ข้อมูลเพิ่มเติมที่อาจจะต้องแสดง

 • ประวัติการเดินทางที่ผ่านมาภายใน 10 ปี
 • รายละเอียดที่ทำงาน ที่อยู่ เบอร์
 • รายละเอียดคู่สมรส วันเดือนปี เกิด เลขพาสปอร์ต
 • ชื่อรายละเอียดที่อยู่ของผู้ออกค่าใช้จ่าย
 • ชื่อรายละเอียดที่อยู่ พาสปอร์ตของญาติที่อาศัยในอังกฤษ ถ้ามี
 • ใบรับรองการเป็นนักเรียน ในกรณีที่ยังเรียนไม่จบ


Money you need
: ค่าครองชีพ

จำนวนเงินที่ต้องแสดง หากนักเรียนไปเรียน 6 เดือน ผู้ปกครองควรแสดงเงินขั้นต่ำ เช่น  ในกรณีที่อยู่ลอนดอนให้คำนวณจากค่าครองชีพ

 • £1,334 ต่อเดือนหากอยู่ในลอนดอน
 • £1,023 ต่อเดือนหากอยู่นอกลอนดอน

ในกรณีนี้นักเรียนต้องชำระค่าเทอมให้ครบถ้วนแล้ว 


ดังนั้นเอกสารการเงินที่แสดงยอดเงินควรมีเพียงพอระหว่างการเรียนและอาศัยที่อังกฤษ  เช่น หากเรียน หกเดือนควรมีเงินในบัญชี 5 แสนขึ้นไป และที่สำคัญเอกสารในการแสดง จะต้องมีรายละเอียดของที่มาของเงิน เนื่องจากเจ้าหน้าที่บางคนอาจจะขอดูได้   เอกสารอะไรที่ขอดู เช่น หากเราประกอบธุรกิจส่วนตัว ก็แสดงหลักฐาน เช่น หนังสืบรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์  หากเป็นลูกจ้างก็แสดงใบรับรองเงินเดือน หรือหากเราเล่นหุ้นเป็นนักลงทุน ก็ควรแสดงเอกสารการเล่นหุ้นการได้รับเงินโอนจากการเล่นหุ้น เป็นต้น


การแสดงหลักฐานการเงินที่ไม่มีที่มาที่ไปของเงิน หลายกรณีที่วีซ่าปฏิเสธ โดยการให้เหตุผลว่าไม่ได้แสดงว่าเงินจำนวนดังกล่าวนั้นมาจากอะไร หรือที่เรียกว่า (original of fund)   นักเรียนต้องใช้เอกสารเหล่านี้จากผู้ปกครองในการยืนยันแหล่งที่มาของรายได้ประกอบด้วย  ต่อให้รับเงินสด ก็แสดงเอกสารจดหมายเพิ่มและแจ้งรายละเอียดทั้งหมด ได้ว่าเราทำอาชีพอะไร ไม่ว่าจะเป็นอาชีพ ชาวสวน ชาวไร ทำประมง ก็ทำหนังสือแสดงรายละเอียดไปให้ครบ ดังนั้น Bank Statement ควรมีรายการแสดงเงินเข้าออก และต้องออกเป็นภาษาอังกฤษ มีหัวจดหมายจากแบงค์ให้เรียบร้อย  พร้อมกับ Bank Guarantee ที่สรุปเงินยอดเป็นสกุลเงินปอนด์มาให้พร้อมแยกอีกหนึ่งไป เนื่องจากในสเตทเม้นทประเทศไทยแบบแสดงรายการ Transactions  จะไม่สามารถแปลงเงินสกุลอื่นได้  เพื่อให้เกิดความเข้าใจตามหลักสากล ก็แสดงเอกสารไปทั้งสองแบบ เหตุผลง่ายๆ คือ เอกสารนี้ถูกสแกนส่งไปสำนักงานในประเทศอินเดีย  ให้เราสมมติฐานก่อนว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทุกคนจะเข้าในรูปแบบแบงค์ในประเทศเราได้หมด แต่ละแบงค์ในเมืองไทยก็ออกเอกสารรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกัน 

คำแนะนำ หากต้องการเน้นส่วนไหน ท่านสามารถใช้สี highlight ในจุดนั้น ๆ ได้ เนื่องจากเราไม่มีโอกาศจะได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ อะไรที่ต้องการเน้น  แต่ข้อมูลอะไรที่ไม่ได้ถาม ก็ไม่จำเป็นต้องส่งไปเยอะแยะ เอกสารที่ไม่ได้ร้องขอ ท่านรู้หรือไม่ว่า ทำให้ใบสม้ครนั้นดีเลย์ได้พอสมควร

สมัครวีซ่าได้ที่ official link

Apply now

 

4. Child Student visa

วีซ่านักเรียนสำหรับอายุระหว่าง 4 ถึง 17 ปี ที่ต้องการเรียนในโรงเรียนประจำอังกฤษ

เงื่อนไข

 • ต้องได้รับการตอบรับจากโรงเรียนประจำ
 • แสดงหลักฐานการเงินเพียงพอตลอดการเรียน และหลักฐานการจ่ายค่าเทอม
 • จดหมาย Consent form จากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง

หากอายุ 18 ขึ้นไปต้องไปสมัครวีซ่า Student visa แทน 

 

สามารถยื่นใบสมัครวีซ่าได้ตอนไหน?

สามารถยื่นวีซ่าได้หกเดือนก่อนคอร์สจะเปิด ส่วนการพิจารณาวีซ่าจะอยู่ราว สามสัปดาห์

 

วีซ่าจะอยู่ได้นานเท่าไหร่?

ขึ้นอยู่กับอายุ และระยะเวลาเรียนตามที่จดหมายโรงเรียนระบุ

อายุต่ำกว่า 16     วีซ่ามีอายุได้ถึง 6 ปี บวก 4 เดือนหลังจากนั้น

อายุ 16 หรือ 17  วีซ่ามีอายุถึง 3 ปี บวก 4  เดือนหลังจากนั้น

 

สามารถเดินทางเข้าอังกฤษได้เมื่อไหร่

คุณสามารถเดินทางเข้าอังกฤษได้หนึ่งเดือนล่วงหน้าก่อนคอร์สจะเปิด

 

ค่าวีซ่า

หากสมัครในกรุงเทพ ค่าวีซ่าอยู่ที่  348 ปอนด์ ทั้งที่ราคาจะอัพเดทในระบบอัตโนมัตเมื่อถึงเวลาจ่ายเงิน

 

Money you need เอกสารการเงินที่ต้องแสดง

เนื่องจากประเทศไทยได้รับการละเว้นในการแสดงเอกสารทางการเงิน ดังนั้น Financial support จึงไม่ต้องแสดงเพราะเราอยู่ใน Low risk counties ข้อมูลนี้ให้ไว้เผื่อประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงอย่าง ประเทศลาว ต้องการส่งลูกไปเรียนต่อโรงเรียนประจำซึ่งบางครั้งจะมีพี่น้องฝั่งลาวสอบถามมา

  

ในกรณีที่พักอาศัยอยู่กับพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง

ผู้ปกครองต้องมีวีซ่าประเภท Parent of Child Student visa เพื่อที่จะอยู่กับนักเรียนที่อังกฤษในกรณีนี้ใช้สำหรับนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 4-12 ปี หากมากว่า 12 ปี ผู้ปกครองไม่สามารถสมัครวีซ่าประเภทนี้ได้

 Parent of a Child Student visa 

ผู้ปกครองต้องจ่ายค่าเทอมสำหรับหนึ่งปีและมีบัญชีหลักฐานทางการเงิน ที่  £1,560 ต่อเดือน มากสุด 9 เดือน คือ  1560 * 9 = 14,040 ปอนด์ หรือราว 7 แสนบาทไทย จำนวนนี้สำหรับทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง

ผู้ปกครองจะต้องมีเพิ่มทุก ๆ 625 ปอนด์ต่อเดือน สำหรับบุตรแต่ละคนที่จะไปเรียน เช่น หากมีบุตรเพิ่มอีกคน ก็ต้องเพิ่มไปที่ 1560+625 เป็นต้น

ในกรณีที่พักในโรงเรียนประจำ If you are boarding at an independent school

ผู้ปกครองต้องมีบัญชีที่แสดงเพียงพอในการจ่ายค่าเทอม หนึ่งปี  เช่น สมมตค่าเทอมต่อปีอยู่ที่ 1.5 ล้านบาทต่อปี ก็จะต้องแสดงเงินจำนวนนี้ในการยื่นวีซ่า

 

สมัครวีซ่าได้ที่ลิงค์

Apply now

 

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับวีซ่านักเรียนระยะสั้น 6 เดือน เอกสารตัวจริง พร้อม ถ่ายสำเนา

 1. Transcript
 2. ใบรับรองจบ หรือ ใบรับรองสถานะนักเรียนปัจจุบัน
 3. พาสปอร์ตเล่มปัจจุบัน และเล่มเก่าไม่เกิน10 ปี (ถ้ามี)
 4. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน
 5. จดหมายวีซ่า (visa letter ) ที่ออกจาก โรงเรียนสถาบันที่จะไปเรียน
 6. สูติบัตร (สำหรับนักเรียนที่ให้ผู้ปกครองเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่าย)
 7. สำเนาบัตรประชาชนบิดา มารดา
 8. Financial Confirmation letter ในกรณีให้ผู้ปกครองพ่อแม่ เป็นสปอนเซอร์รับรองสถานะทางการเงิน (ทีมงานเดอะไลอ้อนจัดทำให้)
 9. Bank Statement เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ย้อนหลัง 6 เดือน แสดงจำนวนเงินตามระยะเวลา ตามกฎหมายที่ระบุ (ควรเป็นบัญชีประเภทออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำ)
 10. Consent form สำหรับนักเรียนอายุต่ำกว่า 16 ปี (ทีมงานเดอะไลออ้นจัดทำให้)

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับวีซ่านักเรียนระยะสั้น 11 เดือน เอกสารตัวจริง พร้อม ถ่ายสำเนา

 1. Transcript
 2. ใบรับรองจบ หรือ ใบรับรองสถานะนักเรียนปัจจุบัน
 3. พาสปอร์ตเล่มปัจจุบัน และเล่มเก่าไม่เกิน10 ปี (ถ้ามี)
 4. IOM ใบตรวจปอด วัณโรค
 5. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน
 6. จดหมายวีซ่า (visa letter ) ที่ออกจาก โรงเรียนสถาบันที่จะไปเรียน
 7. สูติบัตร (สำหรับนักเรียนที่ให้ผู้ปกครองเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่าย)
 8. สำเนาบัตรประชาชนบิดา มารดา
 9. Financial Confirmation letter ในกรณีให้ผู้ปกครองพ่อแม่ เป็นสปอนเซอร์รับรองสถานะทางการเงิน(ทีมงานเดอะไลอ้อนจัดทำให้)
 10. Bank Statement เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ย้อนหลัง 6 เดือน แสดงจำนวนเงินตามระยะเวลา ตามกฎหมายที่ระบุ (ควรเป็นบัญชีประเภทออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำ)
 11. ค่าประกัน Health Surcharge ออนไลน์ระหว่างกรอกวีซ่าออนไลน์เสร็จ

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับวีซ่านักเรียนระยะยาว Tier 4 Student Visa เอกสารตัวจริง พร้อมสำเนา 

 1. Transcript
 2. Certificate ใบรับรองจบ หรือใบรับปริญญา
 3. IELTS UKVI
 4. IOM ใบตรวจปอด
 5. CAS (Confirmation of Acceptance Studies)
 6. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน
 7. พาสปอร์ตเล่มปัจจุบัน และเล่มเก่าไม่เกิน10 ปี (ถ้ามี)
 8. ค่าประกัน Health Surcharge ออนไลน์ระหว่างกรอกวีซ่าออนไลน์เสร็จ
 9. Consent Form กรณีต่ำกว่า 16 (ทีมงานเดอะไลอ้อนจัดทำให้)

** เพิ่มเติมเอกสารแสดงทางการเงิน ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองใช้บัญชีประเภทออมทรัพย์ หรือฝากประจำในการแสดงเอกสารทางการเงินในการยื่นเอกสารวีซ่า**

** ในกรณีไม่มีสูติบัตร สามารถใช้สำเนาทะเบียนบ้านได้ **

**สำหรับนักเรียนที่เลือกใช้บัญชีตัวเอง เอกสารที่ไม่ต้องยื่นคือ สำเนาบัตรประชาชนพ่อแม่, สูติบัตร , Financial Confirmation Letter, **

 

PDF Download