LAIS ศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ ซัมเมอร์แคมป์ อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา เยอรมัน ทุกระดับชั้นเรียน

การขอวีซ่านักเรียนประเทศนิวซีแลนด์ Fee Paying Student Visa

     แน่นอนว่าในระบบของนิวซีแลนด์ก็เป็นวีซ่าระบบออนไลน์ ซึ่งมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพมาก ๆ ในการกรอกและอัพโหลดเอกสารผ่านเข้าระบบที่เรียกว่า RealMe ในที่นี้เดอะไลอ้อนขอกล่าวถึงวีซ่าประเภทนักเรียนที่ใช้กันมากที่สุดคือ

 1. Study less than 6 months
 2. Study more than 6 months

     วีซ่าประเภท Fee Paying Student Visa เป็นวีซ่าที่นักเรียนมีความประสงค์ไปเรียนแบบ full-time ในประเทศนิวซีแลนด์ นักเรียนจำเป็นต้องจ่ายค่าคอร์สเต็มจำนวนและลงทะเบียนกับสถาบันที่ได้รับการยอมรับก่อนการสมัครวีซ่า

วีซ่าประเภทนี้นักเรียนสามารถ

 • เรียนแบบ full-time หมายถึง โรงเรียน มหาวิทยาลัย และ การเรียนคอร์สภาษาอังกฤษ
 • สามารถทำงานพาร์ททามได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ขณะที่เรียนอยู่ หรือ ได้เต็มเวลาในระหว่าง holidays ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของวีซ่า
 •  จำเป็นต้องมีอายุที่กำหนด หรือไม่ก็จะต้องไปกับผู้ปกครอง หรือ พ่อแม่
 •  ถ้ามีความประสงค์จะพาผู้ติดตามเช่น สามี ภรรยา หรือ บุตร ไปด้วย ผู้ติดตามสามารถสมัครวีซ่าติดตามขึ้นอยู่กับสถานะที่มีกับผู้สมัคร
 •  โดยปรกติจำนวนวีซ่าจะได้รับการอนุมัติเท่ากันกับระยะเวลาเรียนที่สถาบันหรือโรงเรียนกำหนด

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับวีซ่านักเรียนสำหรับประเทศนิวซีแลนด์

นักเรียนภาษา English Language

 1. Transcript
 2. Certificate
 3. Passport เล่มปัจจุบัน และเล่มเก่าไม่เกิน 10 ปี (ถ้ามี)
 4. รูปถ่ายพื้นหลังขาว 2x2 อายุไม่เกิน 6 เดือน
 5. จดหมายตอบรับจากสถาบันการศึกษา (Offer place)
 6. เขียนเรียงความ Plans in New Zealand
 7. Bank Statement จดหมายแสดงฐานะทางการเงิน ตามกฎหมายระบุ
 8. ประกันสุขภาพเงื่อนไขตามกำหนด (โดยปรกติจะจ่ายตรงกับสถาบันพร้อมกับค่าเทอม)
 9. สูติบัตร (ถ้าได้รับการสนันสนุกการเงินจากผู้ปกครอง ให้แสดงหลักฐานแสดงความสัมพันธ์)
 10. เอกสารทางการเงิน Bank Statement แสดงหลักฐานการเงินที่เพียงพอตามกฎหมายกำหนด
 11. สำเนาทะเบียนบ้าน
 12. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน
 13. Financial Confirmation Letter จดหมายรับรองการเป็นสปอนเซอร์จากผู้ปกครอง (เดอะไลอ้อนจัดทำให้)
 14. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง หรือของผู้ที่เป็นสปอนเซอร์
 15. เอกสารทางการทำงานของผู้ปกครองแหล่งที่มารายได้ เช่น ใบทะเบียนการค้าพาณิชย์ หรือ จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง
 16. ใบตรวจปอด (วัณโรค) จากศูนย์ IOM

ในกรณีที่เคยทำงานมาก่อน หรือ ปัจจุบันทำงานอยู่ ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 1. Payslips เงินเดือน
 2. จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้างปัจจุบัน หรือ นายจ้างเก่า
 3. Bank Statement ที่แสดงรายการเงินเดือนเข้าออก
  ** เอกสารเพิ่มเติมอื่นอีกอาจมีเพิ่มเติมได้ขึ้นแต่ละกรณี และสถานะของผู้สมัครนั้น ๆ**

การตรวจสุขภาพ

     นักเรียนที่เรียนเกิน 6 เดือนขึ้นไปจำเป็นต้องไปตรวจปอดที่ศูนย์ International Organization for Migration (IOM)

 

วีซ่านักเรียนไปเรียนระดับปริญญานิวซีแลนด์

 1. Transcript
 2. Certificate
 3. ผลสอบทางภาษา IELTS เป็นต้น
 4. Passport เล่มปัจจุบัน และเล่มเก่าไม่เกิน 10 ปี (ถ้ามี)
 5. รูปถ่ายพื้นหลังขาว 2x2 อายุไม่เกิน 6 เดือน
 6. จดหมายตอบรับจากสถาบันการศึกษา (Offer place)
 7. เขียนเรียงความ Plans in New Zealand
 8. Bank Statement จดหมายแสดงฐานะทางการเงิน ตามกฎหมายระบุ
 9. ประกันสุขภาพเงื่อนไขตามกำหนด (โดยปรกติจะจ่ายตรงกับสถาบันพร้อมกับค่าเทอม)
 10. สูติบัตร (ถ้าได้รับการสนันสนุกการเงินจากผู้ปกครอง ให้แสดงหลักฐานแสดงความสัมพันธ์)
 11. เอกสารทางการเงิน Bank Statement แสดงหลักฐานการเงินที่เพียงพอตามกฎหมายกำหนด
 12. สำเนาทะเบียนบ้าน
 13. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน
 14. Financial Confirmation Letter จดหมายรับรองการเป็นสปอนเซอร์จากผู้ปกครอง (เดอะไลอ้อนจัดทำให้)
 15. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง หรือของผู้ที่เป็นสปอนเซอร์
 16. เอกสารทางการทำงานของผู้ปกครองแหล่งที่มารายได้ เช่น ใบทะเบียนการค้าพาณิชย์ หรือ จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง
 17. ใบตรวจปอด (วัณโรค) จากศูนย์ IOM
 18. Police Certificate: ใบรับรองประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำหรับนักเรียนที่เรียนมากกว่าสองปีขึ้นไป

ในกรณีที่เคยทำงานมาก่อน หรือ ปัจจุบันทำงานอยู่ ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 1. Payslips เงินเดือน
 2. จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้างปัจจุบัน หรือ นายจ้างเก่า
 3. Bank Statement ที่แสดงรายการเงินเดือนเข้าออก

** เอกสารเพิ่มเติมอื่นอีกอาจมีเพิ่มเติมได้ขึ้นแต่ละกรณี และสถานะของผู้สมัครนั้น ๆ**

**นักเรียนที่เรียนเกิน 2 ปีต้องมีใบ Police Certificate เพื่อตรวจประวัติอาชญากรรม**