LAIS ศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ ซัมเมอร์แคมป์ อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา เยอรมัน ทุกระดับชั้นเรียน

ว่าด้วยเรื่องของบัตร BRP การ์ดกันสักหน่อย  ล่าสุดบัตร BRP ที่ออกนับจากต้นปี 2021 จะเป็นรูปแบบใหม่หลังจาก สหราชอาณาจักรออกจากสมาชิกอียู

จริง ๆ ข้อมูลทุกอย่างก็เหมือนเดิม ยกเว้นลายเซ็นของผู้ถือบัตร และชิฟที่ฝังในบัตรซึ่งจะมองไม่เห็นเหมือนแต่ก่อน สำหรับนักเรียนที่ไปเรียนต่ออังกฤษ (ระยะยาว) หรือผู้ปกครองที่ติดตามไปดูแลบุตร ท่านจะต้องไปรับ BRP การด์ที่มีลักษณะตัวอย่างข้างล่างนี้พร้อมจดหมายแนบ และจะต้องไปรับที่ไปรษณีย์ หรือ ที่โรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัยแล้วแต่ตามกำหนด

BRP Card

BRP card sample

 

ให้สังเกตว่าจะมีกระดาษ A4 สีขาวที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับวันหมดอายุ และสถานที่ไปรับบัตร BRP การ์ดได้ที่ไหน ตามข้อมูลเพิ่มเติมข้างล่างนี้

 

เมื่อวีซ่าอนุมัติสิ่งที่ต้องทำคือ?

อย่าตกใจกับวันหมดอายุวีซ่า! เมื่อได้รับพาสปอร์ตกลับมา ให้ตรวจสอบ ชื่อ นามสกุลว่าถูกต้องหรือไม่ ถึงแม้ว่าเราจะอธิบายนักเรียนอยู่ประจำ แต่ความตกใจว่าวันที่หมดอายุ ทุกคนก็ยังเป็นอยู่ตลอด อันดับแรกตรวจสอบชื่อนามสกุล วันที่อนุญาตให้เข้าประเทศคือ Valid เมื่อไหร่ ตรงตามที่จะเดินทางหรือไม่อย่างไร (เกิดขึ้นอยู่บ่อย ๆ ว่าวันอนุญาตเดินทางเข้าประเทศอาจจะช้าไป หรือ ไม่ตรงตามจุดประสงค์ไว้) หลังจากที่ยื่นวีซ่าเป็นที่เรียบร้อย ท่านจะได้รับ   วีซ่าที่เป็นสติ๊กเกอร์  ที่จะมีอายุประมาณ 90 วันก่อนก็ไม่ต้องตกใจ เนื่องจากเมื่อถึงอังกฤษเรียบร้อยจะต้องไปรับบัตร BRP card ที่มีวันหมดอายุและรายละเอียดข้อมูลทั้งหมด

UK student visa


ไม่ต้องตกใจกับวันหมดอายุของวีซ่าที่มีเวลาเพียง 90 วัน เนื่องจากทุกคนจะต้องรับบัตร BRP card เมื่อถึงสหราชอาณาจักรภายใน 10 วัน

 

จากนั้น ตรวจสอบหนังสือจาก UKVI letters ที่แนบติดมากับพาสปอร์ต แล้วอ่านรายละเอียดโดยเฉพาะใน พารากราฟแรกว่าวันที่หมดอายุแท้จริงคือวันอะไร ดูที่จุดสีเขียวที่วงในตัวอย่าง แต่อย่างไรก็ตามเราพบว่าวีซ่าภาษาระยะยาว อาจจะไม่มีปรากฏข้อมูลนี้ในจดหมายของ UKVI ก็ไม่ต้องตกใจ ยังคงต้องเก็บจดหมายนี้แล้วไปรับ BRP ตามรายละเอียดที่ระบุในในสมัครวีซ่า

UKVI letter

UKVI letters

ถัดลงมาใต้จดหมายจะมีกรอปแจ้งสถานที่ไปรับ BRP เป็นสองจุดสำคัญที่นักเรียนควรอ่าน และตรวจสอบให้ดี หากมีข้อผิดพลาด เช่น ชื่อ นามสกุล ควรรีบแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ทันที  

 

การ์ด BRP คืออะไร บอกอะไร?

BRP Card

ในบัตรนี้เป็นบัตรสำคัญที่สุด คือเป็นใบอนุญาตเดินทางเข้าออกประเทศหรือจะเรียกว่าเป็นวีซ่าการ์ดให้เข้าใจง่ายก็ว่าได้ เพราะว่าบางคนจะไม่คุ้นคำว่า BRP ในบัตรจะแสดง

  • ว่าเราเป็นใคร -ข้อมูลตัวเรา วันเดือน ปี เกิด
  • สามารถเรียน หรือ ทำงานในอังกฤษได้หรือไม่
  • มีสิทธิ์หรือไม่สิทธิ์สวัสดิการจากรัฐหรือไม่อย่างไร
  • คุณจะได้รับบัตรนี้ต่อเมื่ออยู่อังกฤษมากกว่า 6 เดือน
  • หรือต่ออายุวีซ่ามากกว่า 6 เดือน
  • ลายนิ้วมือ และรูป
  • สถานะวีซ่า เงื่อนไขในการอยู่ประเทศอังกฤษ

จากตัวอย่างเราจะเห็นได้ว่าตรง Remarks สำหรับนักเรียนที่ไปเรียนระดับปริญญา จะสามารถทำงานได้ 20 ชั่วโมงระหว่างที่เรียน

 

ทำอย่างไรหากบัตร BRP ยังมาไม่ถึงภายใน 10 วันตามกำหนด?

บ่อยครั้งที่บัตรอาจจะยังมาไม่ถึง หรือ นักเรียนไปรับเร็วกว่ากำหนด ซึ่งในกรณีไม่ถึง หรือตีกลับจะน้อยมากแต่ที่ผ่านมาก็พอมีเจอ เช่น นักเรียนกลับเข้าประเทศไปช้าไปมาก จากเหตุการณ์โควิด ซึ่งกว่าจะเข้าประเทศก็มากกว่า 3 เดือนขึ้นไป ทำให้บัตรอาจจะถูกตีกลับหรือศูนย์หาย ถ้าไม่ใช่กรณีผิดวิสัย ก็ให้กลับไปที่จุดรับใหม่ อีกครั้ง แต่ถ้าเกิดหายหรือไม่ได้รับ ก็ทำตามวิธี

ให้ติดต่อ ไปที่ TNT ในการนัดรับใหม่อีกครั้ง https://www.tnt.com/campaign/en_gb/hmpo.html 

ระบุรายละเอียดที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ตามใบสมัครที่ให้ไว้

และ รหัส 9 หลักที่ได้รับเมล์จาก gov.notify and TNT

 

รายงานปัญหาเกี่ยวกับบัตร BRP

มีอยู่บ่อยครั้งหากพบข้อมูลผิดหรือต้องการแก้ไขข้อมูลที่ผิด สามารถรายงานข้อผิดพลาดกลับไปเพื่อรับบัตรใหม่ได้ เช่น หากในกรณีจำนวนอายุวีซ่าผิด นักเรียนปริญญาตรีบางคนต้องมีฝึกงาน หนึ่งปีเพิ่ม จากที่ต้องเรียน 3 ปี อาจจะเป็น 4 ปี แต่ปรากฏว่าในวันหมดอายุวีซ่ามีอายุเพียง 3 ปี ไม่ได้รวมปีที่ฝึกงาน ซึ่งอันนี้สามารถแก้ไขโดยการ report กลับไปเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ส่งบัตรใหม่มาให้ พร้อมวันหมดอายุวีซ่าให้ตรงตามเอกสารที่ทางมหาลัยออกให้

 

More info click the link below

https://www.gov.uk/biometric-residence-permits/report-problem

*ข้อมูลจัดทำขึ้นโดยศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ The Lion Academy of International Studies                      Latest updated on 7/10/2021