LAIS ศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ ซัมเมอร์แคมป์ อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา เยอรมัน ทุกระดับชั้นเรียน

     แนะนำหลักสูตรและสาขา การเรียนต่อต่างประเทศ ทางด้าน การเรียนต่อแพทย์

 

ก่อนสมัครเรียนด้าน Medicine and Surgery

 

 1. ทำการค้นคว้า

การค้นคว้าหาขัอมูลเกี่ยวกับคณะและรายวิชา โดยเฉพาะข้อกำหนดในการรับเข้าของคณะที่สนใจ ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในแต่ละที่จำนวนมหาวิทยาลัยที่เปิดรับคณะด้าน Clinical Medicine หรือ MBBS, MBchB มีจำนวนค่อนข้างน้อย ดังนั้นการหาข้อมูลจึงค่อนข้างสะดวก และง่าย

 

 1. อยู่กับความเป็นจริง

พิจารณาจากเกรดที่คาดว่าจะได้รับ และอยู่ในความเป็นจริงที่ว่าโอกาสมีมากหรือน้อยในการจะได้รับการตอบรับ อย่างที่ทราบว่าคณะด้าน Medicine จำนวนที่นั่งในการรับเข้าน้อยดังนั้นโอกาสน้อยในการสอบเข้ามีอยู่ 1ใน 10 ด้วยจำนวนใบสมัครที่ค่อนข้างมาก ซึ่งผู้สมัครส่วนใหญ่ก็มีผลการเรียนในระดับ A level AAB และ AAA หรือเทียบเท่า นับเป็นเปอร์เซนต์ที่ประสบความสำเร็จในการตอบรับอยู่ที่ 40 % โดยประมาณ

 

ถ้าคุณต้องการเรียนด้าน Medicine แน่ใจว่าจะต้องเลือก 5 ตัวเลือกมหาวิทยาลัยอย่างฉลาด โดยการเลือกวิชาด้าน healthcare หรือ biology. ในระบบกลางของอังกฤษในการสอบเข้าปริญญาตรีที่เรียกว่า UCAS กฎคือจะไม่อนุญาตให้นักเรียนสมัครเรียนทั้ง 5 ตัวเลือกเป็น Medicine and Surgery อย่างเดียว แต่ยังมีทางเลือกนอกระบบ UCAS ให้อ่านในหัวข้อข้างล่างต่อไปนี้

 

 1. หาประสบการณ์

ประสบการณ์สำคัญอย่างยิ่ง เก็บประสบการ์ณให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ว่าจะเป็น การฝึกระยะสั้น การทำด้านอาสาแบบระยะยาว แน่นอนจะช่วยนำเสนอด้านทักษะเชิงปฏิบัติ และแสดงความทุ่มเทและมุ่งมั่นได้อย่างไร

 

คุณสามารถว่างานที่เกี่ยวข้องเหมาะสม เช่น สาธารธณสุขประจำจังหวัด บ้านพักคนชรา สถานพยาบาล ร้านขายยา ฝึกงานต่าง ๆ รวมถึงจิตอาสา ทั่งในเว็ปไซต์ พูดคุยกับบุคคลที่อาจจะรู้จักใครทำงานในแวดวงนี้ และค้นหาต่าง ๆ เหล่านี้ได้ในพื้นที่เขตที่อยู่ หรือขอคำแนะนำจากคนที่รอบ ๆ ที่จะสามารถรู้จักคนในวงการเดียวกัน เพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม

 

 1. รู้ว่าจะคาดหวังอะไร

มหาวิทยาลัยจำนวนมากทุกวันนี้ใช้ระบบการสัมภาษณ์แบบ MMI หรือ Multiple Mini Interview ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเลือกนักเรียนที่จะได้รับออฟเฟอร์ ในเว็ปไซต์มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะมีคำอธิบายต่อผู้สมัครว่าเค้ามีความคาดหวังอะไรเกี่ยวกับผู้สมัครนั้นเอง

 

ทำอย่างไรหากไม่ได้เข้าเรียนใน Medical School?

 

 1. พิจารณามีอะไรที่ผิดพลาด

คำนึงถึงวันสัมภาษณ์ ผิดหวังหรือไม่? หรือถ้าไม่ใช่การสัมภาษณ์ เป็นด้านข้อสอบหรือไม่ คุณจะสามารถสอบใหม่ได้หรือไม่อย่างไรโดยส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยจะไม่ค่อยให้คำตอบว่าเป็นเพราะว่าอะไร แต่สามารถลองติดต่อคณะโดยตรงเพื่อขอฟิตแบคจากคณะแทน กฎของคณะเป็นอย่างไร ทางคณะรับเกรดที่ซ่อมมาแล้วแต่ได้คะแนนเพิ่มขึ้นหรือไม่ ถ้าเค้ารับ คุณจะได้เกรดนั้นที่เป็นจริงได้หรือไม่ พิจารณาว่าเราต้องปรับปรุงในส่วนไหนในปีต่อไป

 

 1. เกณฑ์การพิจารณาเข้ารับระดับปริญญาโท

มีตัวเลือกหลากหลายสำหรับระดับปริญญาโท รวมถึง โปรแกรมแบบ 5 ปี หรือหลักสูตรเร่งรัด 4 ปีในการเข้า Graduate Entry Programmes (GEPS) GEPs สอนเนื้อหามาตราฐานเหมือนกัน แต่ระยะสั้นกว่า ซึ่งก็จะมีความเข้มข้นตามไปด้วย เนื่องจากเวลาระยะสั้น ซึ่งในระดับโทนี้การรับเข้ามีการแข่งขันที่มากกว่าระดับปริญญาตรี พิจารณาดูเรื่องเกณฑ์การรับเข้าว่าคุณมีโอกาสมากน้อยเพียงใด โดยปรกติจะเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือสอง

อย่าลืมตรวจสอบคอร์สที่จะสมัครว่ารับวุฒิปริญญาโทหรือไม่

 

 1. พิจารณาตัวเลือกในการเรียน medical schools ในอังกฤษ หรือ ในต่างประเทศเป็นทางเลือก ประเทศที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อน

เช่น ไอแลนด์ เชค หรือ St Georges University ใน Granada (ใกล้ ๆ กับเกาะชื่อเสียง Barbados) มีขั้นตอนในการสมัครและเดดไลน์ในการสมัครที่ต่างกันเล็กน้อย มหาวิทยาลัยเหล่านี้รับนักเรียนจบจากอังกฤษ ซึ่งก็สามารถกลับไปทำงานที่อังกฤษได้ตามปรกติหลังจากเรียนจบ

มหาวิทยาลัยอีกหนึ่งที่ University of Buckingham ในอังกฤษก็มีหลักสูตรด้าน MB ChB Medical School ที่เปิดรับช่วงมกราคม โปรแกรมนี้มีการฝึกด้าน Clinical placement ในโรงพยาบาลของอังกฤษ และเป็นโปรแกรมที่ถูกต้องตามกฎของ GMC (General Medical Council ) regulations

เมื่อคุณสมัครตัวเลือกในมหาวิทยาลัยในระบบ UCAS คุณควรมีความยืดหยุ่นในสี่ตัวเลือกแรก และตัวเลือกสำรองในอันดับที่ 5 หรือ 6 ระลึกไว้ว่าโปรแกรมนี้มีการแข่งขันที่สูงเนื่องจาก UK medical school ไม่ใช่ตัวเลือกที่ง่ายในอังกฤษ และเป็นเรื่องปรกติที่อาจจะไม่ได้รับการตอบรับเข้าในปีแรกของการสมัครในครั้งแรก

มหาวิทยาลัยอาจจะไม่ต้องการผล BMAT or UKCAT เนื่องจากมหาวิทยาลัยอาจจะมีขั้นตอนการสอบเข้าของตัวเอง

 

 1. หาประสบการ์ณให้มากเพิ่มขึ้นอีก

กล่าวอีกครั้งหนึ่งว่าประสบการณ์ถือว่ายังเป็นส่วนสำคัญ การได้รับประสบการ์ณที่เพิ่มขึ้นช่วยเพิ่มทักษะและทำให้ใบสมัครน่าสนใจมากขึ้น

 

 1. พิจารณาอีกทางเลือก

ถึงแม้ว่าทางเลือกคณะอื่นอาจจะไม่ได้อยู่ในใจ แต่สามารถเป็นประตูโอกาสที่เหมาะสมมากกว่าปริญญาด้าน Medicine ใบสมัครด้านอื่นเช่น เภสัชศาสตร์ ทัศนมาตรศาสตร์ ซึ่งคณะเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในตัวเลือกใน medical school อันดับที่ 5 แต่จะพิจารณาใบสมัครถ้าแพทย์ที่ต้องการไม่ผ่าน

โปรแกรมที่เหมาะสมในการเลือกมากกว่าตัวเลือกอื่นคือ

 • Biomedical Science
 • Optometry, Ophthalmic and Orthoptics
 • Pharmacology & Pharmacy
 • Physiotherapy
 • Psychology

โปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่อาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์เท่าไหรสำหรับในการสมัครปริญญาโท เช่น

 • Audiology
 • Dentistry
 • Dietetic
 • Healthcare Science
 • Midwifery
 • Music Therapy
 • Nursing
 • Occupational Therapy
 • Oncology
 • Paramedic Science
 • Podiatry
 • Psychological Therapies
 • Radiotherapy
 • Speech and Language therapy

 1. ตัวเลือกเพิ่มเติม

การเรียน Medicine แบบ ฟาวเดชั่น (a foundation year) การเลือกอาชีพหรือคอร์สที่ปฏิบัติประสบการ์ณตรง เช่น , Cardiographer, dental support worker, support worker.

ดูเพิ่มเติมการเรียนโปรแกรม Newton Programmes A Levels

 

 1. ทางเลือกแยกจากระบบปรกติสอบเข้า Medicine

อีกทางคือคุณอาจจะเลือกที่จะโอนหน่วยกิตในช่วงปีแรกของปริญญาตรีจากอีกที่ แล้วเรียนปีหนึ่งหรือปีสองในคอร์ส medical แต่อาจจะไม่ค่อยมีให้เห็นมากนัก ซึ่งต้องตรวจสอบกับมหาวิทยาลัย

อีกหนึ่งตัวอย่างคือ มหาวิทยาลัย University of Bradford ซึ่งเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัย Leeds Medical School หรืออีกตัวอย่างคือ Newcastle University ที่ซึ่งคุณสามารถโอนหน่วยกิตจาก medical ไปยังสาขา Biomedical

Source: https://www.thecompleteuniversityguide.co.uk

 

บทความนี้ทางทีมงานเดอะไลอ้อน The Lion Academy of International Studies ได้แปลไว้เพื่อให้น้องๆ ที่สนใจเรียนต่ออังกฤษด้าน Medical School ในระดับปริญญาตรีได้เป็นข้อมูลศึกษาเป็นแนวทางในการวางแผนเรียนต่อ หวังว่าจะได้เป็นเกร็ดความรู้เล็ก ๆ น้อยเตรียมตัวศึกษาต่อไป

 

 

รับปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศ  การเรียนต่อกฎหมาย ศึกษาต่อต่างประเทศ ได้ที่ตัวแทนประเทศไทย ศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ

The Lion Academy of International Studies

B Floor, Fashion Island Shopping Mall, Island Academy Zone, Ramintra Road, Bangkok 10230  

Working hours  Tuesdays – Fridays 10.00 am -19.00 pm  Saturdays -  Sundays 10.00 am -18.00 pm.

 

 

The Lion Academy of International Studies

Lion Academy  คือศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่ออเมริกา เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนต่อแคนาดา หากมองหา ที่ปรีกษาในการเรียนต่อต่างประเทศ เราพร้อมให้คำปรึกษาฟรีทุกขั้นตอนตั้งแต่การเลือกสถาบันการศึกษาที่เหมาะสมกับความต้องการ และความสามารถของนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษาระยะสั้นไปจนถึงระดับปริญญาเพื่อต่อยอดอนาคตของท่าน

ฟรี! ให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศ แนะแนวทางการเรียนต่อต่างประเทศ  สนใจเรียนต่อต่างประเทศติดต่อมาที 

The Lion Academy เราพร้อมให้ข้อมูลคุณ หรือ ใส่ข้อมูลติดต่อเบื้องต้นเพียงเล็กน้อยที่ฟอร์มด้านล่าง เราจะรีบติดต่อกลับโดยเร็วทึ่สุด..

*** หลังจากกดส่งแล้ว รบกวนรอ 5 วินาที ในการส่งนะคะ

ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม

หรือลูกค้าสามารถติดต่อเราผ่านทาง LINE ID เพียงคลิ๊กที่ลิงค์ด้านล่างได้เลยค่ะ...!

Tel. 02-074-9020 , Mobile 097-080-5659