LAIS ศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ ซัมเมอร์แคมป์ อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา เยอรมัน ทุกระดับชั้นเรียน

  
INTERNATIONAL STUDENTS AND GUARDIANS
 
การแต่งตั้งการ์เดี่ยน คือ สิ่งที่จำเป็นต้องทราบเมื่อส่งบุตรเรียนโรงเรียนประจำในอังกฤษ 
สำหรับนักเรียนทุกคนที่ต้องไปศึกษายังในโรงเรียนประจำอังกฤษ การเลือกการ์เดี่ยนหรือแต่งตั้งผู้ปกครองระหว่างที่นักเรียนศึกษาอยู่ในสหราชอาณาจักร เนื่องจากเป็นข้อบังคับทางโรงเรียนสำหรับผู้ปกครองที่ไม่ได้มีถิ่นพักอาศัยในอังกฤษจะต้องมีการ์เดี่ยนหรือผู้ปกครองตลอดช่วงระยะเวลาที่บุตรเรียน การ์เดี่ยนจะต้องเป็นผู้ที่ติดต่อประสานงานระหว่างนักเรียนและสถาบันโรงเรียนและผู้ปกครองได้ จุดประสงค์ก็เพื่อปฏิบัติตามมาตราฐานขั้นต่ำตาม NATIONAL MINIMUM STANDARDS FOR BOARDING (NMS)
 
บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของการ์เดี่ยน
 1. ต้องมีอายุมากกว่า 25 ปี
 2. สามารถเป็นครอบครัว เพื่อน ญาติ หรือ การ์เดี่ยนที่บริษัทเอเจนซี่ที่ทำด้านนี้โดยเฉพาะได้
 3. จะต้องมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการแทนผุ้ปกครองทุกประการ
 4. จะต้องมีที่อยู่ในสหราชอาณาจักร
 5. จะต้องจัดการที่พักที่เหมาะสมให้กับนักเรียน และไม่ใช่ที่พักแบบหอพักนักเรียน หรือที่พักในมหาวิทยาลัย
 6. จะต้องตระหนักและเตรียมพร้อมและรับผิดชอบนักเรียนในช่วงเวลาที่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียน เช่น ช่วงพักเบรก หรือ ในกรณีนักเรียนเจ็บป่วย
 7. จะต้องติดต่อได้ตลอดเวลาในช่วงเวลาที่นักเรียนเรียน
 8. จะต้องติดต่อได้ในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
 9. จะต้องพูดภาษาอังกฤษที่เพียงพอในการติดต่อสื่อสารกับโรงเรียนและผู้ปกครอง
 10. เตรียมพร้อมในการจัดรถ รับส่งให้นักเรียน
 11. จะต้องพร้อมในการรับข้อมูล รายงาน และการสื่อสารอื่น ๆ จากโรงเรียนได้ตลอดเวลา และพร้อมที่จะกระทำดำเนินการแทนผู้ปกครองทันทีทันใด รวมถึงการเข้าประชุมผู้ปกครอง หรืองานสำคัญต่าง ๆ
 12. จะต้องให้ข้อมูลที่อัพเดทที่ถูกต้องต่อโรงเรียน รวมถึงเบอร์ที่ติดต่อ อีเมล์ ที่อยู่ หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ่น
 13. ที่พักอาศัยอาจจะอยู่ในภายในรัศมี ซึ่งกฎนี้ขึ้นอยู่กับ Requirements ของโรงเรียนนั้น ๆ ส่วนใหญ่จะไม่เกิน 50 ไมล์จากโรงเรียน
 14. สามารถไปถึงโรงเรียนได้ หากมีการแจ้งล่วงหน้าในระยะสั้น ๆ หากจำเป็น
 15. ช่วยเหลือนักเรียนผู้ปกครองระหว่างที่อยู่ในประเทศตามความสมควร
 
การเลือกการ์เดี่ยน
 
รายละเอียดของผู้ปกครองหรือการ์เดี่ยนจะต้องส่งให้โรงเรียนก่อนวันเปิดเทอม และเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ปกครองในการแจ้งให้โรงเรียนทราบถึงข้อมูลที่มีการอัพเดท เปลี่ยนแปลง ต่าง ๆ หากมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดของการ์เดี่ยน เป็นต้น
 
การ์เดี่ยนจะต้องทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อโรงเรียน ในกรณีถ้ามีญาติ หรือคนรู้จักในสหราชอาณาจักรสามารถแต่งตั้งให้ดูแลบุตรได้ ถ้าระยะทางจากที่ตั้ง และโรงเรียนอยู่ในเงื่อนไขของโรงเรียน และการเลือกการ์เดี่ยนผู้ปกครองสามารถตรวจสอบและเลือกได้จากบริษัทที่ได้รับการรองรับจาก AEGIS หรือ Association for the Education and Guardianship of International Student ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทแต่งตั้งในอังกฤษและได้รับการรับรองตามมาตราฐาน และมีความปลอดภัย รวมถึงบริการที่ตรงไปตรงมา 
 
(ทางศูนย์วางแผนเรียนต่อไม่แนะนำให้ท่านเลือกบริการที่ไม่ได้รับการรับรอง เนื่องจากอาจจะมีข้อพิพาท รวมถึงการบริการที่ไม่ได้รับความสะดวกที่ตรงไปตามเงื่อนไขที่รับรองได้)
 
โรงเรียนต่าง ๆจะต้องได้รับความแน่ใจว่า นักเรียนจะต้องได้รับการดูแลและหน้าที่รับผิดชอบดูแลนักเรียน ความเป็นอยู่ที่เหมาะสม ผู้ปกครองต้องทราบดีกว่าเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนจะไม่สามารถกระทำการต่าง ๆ แทนในฐานะผู้ปกครองได้ 
 
 
การเลือกบริษัทการ์เดี่ยนของอังกฤษ
 
หากในกรณีที่ผู้ปกครองไม่มีญาติ หรือคนรู้จักในสหราชอาณาจักรที่จะแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครอง สามารถใช้บริการของบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตจาก AEGIS www.aegisuk.net หรือ สามารถเลือกได้จากบริษัทที่แนะนำด้านล่างนี้  ข้อดีในการเลือกบริษัทที่ได้รับอนุญาต นอกจากจะได้รับความสะดวกในการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาแล้ว บริษัทส่วนใหญ่จะมีระบบให้ผู้ปกครองที่เรียกว่า parent portal ในการเข้าถึง การติดต่อ และดูอัพเดทต่าง ๆ ได้โดยตรง แต่แน่นอนจะมีค่าบริการที่แตกต่างกันไป ท่านสามารถเลือกบริษัทที่ได้รับการยอมรับจากหลายๆ โรงเรียนได้ดังนี้
 
1. บริษัท Bright World Guardianships 
ค่าบริการส่วนใหญ่จะอยู่ราว  ๆพันกว่าปอนด์ต่อปี ในการแต่งตั้งผู้ปกครอง ไม่รวมค่าบริการเพิ่มเติมอื่น ๆ 
 
 Bright World Guardianships
 
เรียนรู้เพิ่มเติมอัตราค่าบริการได้ที่ลิงค์   https://www.brightworldguardianships.com/en/ 
 
 
2. บริษัท White House Guardians เป็นบริษัทที่จัดตั้งมาเก่าแก่ตั้งแต่ปี 1992 ราว ๆ สามสิบกว่าปี การบริการถือว่ามีความเข้าถึงและรวดเร็วกับสถานการณ์ 
 
 
 White House Guardians
 
 
เรียนรู้เพิ่มเติมอัตราค่าบริการได้ที่ลิงค์   https://whitehouseguardians.co.uk/
 
White House Guardian มีบริการคลอบคลุมในพื้นที่จุดสีเหลือง ซึ่งเป็นเขตที่มีโรงเรียนประจำอยู่ในเขตนั้น ๆ ค่อนข้างมาก หลักการทำงานทางบริษัทจะมีคนดูแล local ที่สามารถดูแลติดต่อประสานงานได้ตลอดตามจุด
 
 White House Guardians 2
 
  
 
ในกรณีที่ผู้ปกครองไม่ได้เลือกใช้บริการของบริษัทที่ได้รับรองจาก AEGIS
 
 โดยปกติโรงเรียนจะให้ส่งเอกสารของผู้ปกครองที่แต่งตั้งและให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมเช่น
 • หน้าพาปอร์ต หรือ ใบขับขี่
 • หลักฐานแสดงที่อยู่ เช่น บิลค่าน้ำ ค่าไฟ
 • หลักฐานที่แสดงว่าสามารถอยู่อาศัยในสหราชอาณาจักรได้ถูกต้องตามกฎหมาย ในกรณีที่ไม่ใช้คนอังกฤษ ก็สามารถแสดงหลักฐานเช่น BRP การ์ด
ในกรณีที่นักเรียนไม่มีการ์เดี่ยนที่ผ่านมาตรฐานของโรงเรียน โรงเรียนมีสิทธิ์ในการแต่งตั้งการ์เดี่ยนที่เหมาะสมจาก AEGIS และเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองต้องชำระค่าใช้จ่ายในการแต่งตั้งการ์เดี่ยน หรือบางกรณีหากหลบเลี่ยง โรงเรียนมีสิทธิ์เพิกถอนหรือส่งนักเรียนกลับประเทศได้ สำหรับผู้ปกครองที่เลือกการ์เดี่ยนโดยวิจารณาณส่วนตัวของท่าน โดยไม่ผ่านระบบมาตรฐานของ AEGIS ให้ทำความเข้าใจเงื่อนไขและการให้บริการว่าครอบคลุมได้มาตราฐานตามข้อกำหนดหรือไม่ หรือควรตรวจสอบให้แน่ชัดถึงบริการที่ให้ เนื่องจากหลายๆ ครั้ง ๆ การที่หาจากอินเตอร์เนต หรือทางสื่อโซเชียลที่ไม่ได้มาตรฐาน ท่านอาจจะไม่ได้ความสะดวกตามที่ตกลงไว้แต่แรก และเกิดข้อพิพาทในเวลาต่อมา และไม่สามารถร้องเรียนกับหน่วยงานหรือองค์กรใดได้ 
 
 
ข้อคำนึง
 
สำหรับผู้ปกครองไทยที่ต้องการหาการ์เดี่ยนเองเช่น ท่านอาจจะศึกษาเองทางเว๊ปแล้วพอใจกับคนไทยที่จะมาดูแลเพื่อการติดต่อสื่อสาร ท่านควรสอบถามให้แน่ใจถึงการบริการที่จะเข้าถึงให้กับบุตรหลานของท่าน เนื่องจากหากไม่ผ่านมาตราฐานของกำหนดของสถาบันการรับรองด้วยมาตราฐาน AEGIS ท่านเข้าใจดีกว่าความเสียหาย หรือความไม่พึงพอใจที่เกิดขึ้นในการบริการท่านจะต้องยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเอง ไม่ใช่ข้อบกพร่องในการบริการของตัวแทนในการมีข้อจำกัดดูแลบุตรของท่านระหว่างที่อยู่ในสหราชอาณาจักร  ยกตัวอย่าง กรณีที่ท่านไม่ได้รับความอำนวยความสะดวกจากการ์เดี่ยน หรือไม่ได้รับการช่วยเหลือตามข้อกำหนด แล้วเกิดความไม่พึงพอใจ หลายท่าน ๆเข้าใจผิดคิดว่า ในการบริการนั้น ๆ กลับกลายว่าต้องเป็นหน้าที่การช่วยเหลือของตัวแทนเอเจนซี่หรือสถาบันในเมืองไทย ซึ่งบริการด้านบนระหว่างที่นักเรียนศึกษาอยู่ในสหราชอาณาจักร อยู่เหนืออำนาจในการดูแล และมีขีดจำกัด  
 
เช่นกรณีตัวอย่าง ผู้ปกครองเข้าใจว่าเราจะต้องเข้าไปประชุมผู้ปกครองกับท่าน ซึ่งนั่นไม่ใช่ขอบเขตในการดูแลบุตรระหว่างที่ศึกษาเล่าเรียนและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวแทน
 
อีกหนึ่งตัวอย่าง การทำวีซ่าในสหราชอาณาจักร ท่านเข้าใจดีกว่า การเข้าถึงข้อมูลนอกสหราชอาณาจักร บางครั้งไม่สามารถทำได้ เนื่องจากถูกจำกัดด้วยการเข้าถึง และบางเว๊ปจำกัดการเข้าถึงได้เฉพาะในประเทศ หรือ การต่อวีซ่าในสหราชอาณาจักรที่ต้องทำเมื่ออยู่ประเทศ ลิงค์บางลิงค์ไม่สามารถเข้าได้จากนอกอาณาจักร 
 
หรือในกรณี การทำวีซ่าท่องเที่ยว ไม่ใช่หน้าที่และการบริการของศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศในเมืองไทยในการอำนวยความสะดวกด้านนี้ ซึ่งผู้ปกครองนักเรียนต้องแต่งตั้งให้การ์เดี่ยนและจ่ายค่าบริการตามอัตราที่บริษัทนั้น ๆ กำหนด การที่ตัวแทนไม่สามารถช่วยได้นั้นมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่ควรผ่านไปบุคคลที่ถูกต้อง การปฏิเสธการช่วยเหลือไม่ได้หมายถึงว่า ตัวแทนบริการไม่ถูกใจ ซึ่งนั้นเป็นคนละกรณีไม่ได้เกี่ยวข้องกัน และนี่คือเหตุผลที่โรงเรียนประจำมีกฎระเบียบบังคับต้องให้มีการ์เดี่ยนผู้ปกครองแต่งตั้งในการดูแลบุตรระหว่างศึกษาเล่าเรียนอยู่ในสหราชอาณาจักรนั้นเอง