LAIS ศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ ซัมเมอร์แคมป์ อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา เยอรมัน ทุกระดับชั้นเรียน

short stay head

UK Boarding School Map Final

 

SHORT-TERM STAY PROGRAMMES โปรแกรมเข้าเรียนในโรงเรียนประจำแบบระยะสั้น 

สำหรับโปรแกรมเข้าเรียนระยะสั้นนี้ เป็นโปรแกรมที่เราถือว่ามีคุณภาพสูงสุด สำหรับนักเรียนไทยที่ต้องการไปสัมผัสบรรยากาศห้องเรียนจริงในโรงเรียนอังกฤษ ซึ่งตารางเรียนจะเหมาะกับนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนไทย ที่ไม่ใช่ระบบอินเตอร์ เนื่องจากช่วงปิดเทอมของโรงเรียนไทยไม่ตรงกับระบบต่างประเทศ ศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ The Lion Academy of International Studies ถือว่าเป็นสถานที่แรก ๆ ในประเทศไทยที่แนะนำนักเรียนไปนั่งเรียนจริงในโรงเรียนประจำอังกฤษในบางที่เป็น ที่แรกแบบเดินทางเอง และอายุน้อยสุด เช่น 10 ขวบ (ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ปกครองที่มองเห็นและกล้าตัดสินใจในรูปแบบการเดินทางที่ไม่มีผู้ปกครองหรือพี่เลี้ยง 

โปรแกรมนี้เป็นอย่างไร?

โปรแกรมนี้นักเรียนไทยจะเข้าไปเรียนในห้องเรียนพร้อม ๆ กับนักเรียนอังกฤษ ตามอายุชั้นปีจริง แต่ไม่ใช่การเรียนแบบซัมเมอร์ที่ไปเป็นกลุ่ม ๆ ที่เรียนภาษาอังกฤษอย่างเดียวหรือบวกเที่ยว แต่ โปรแกรมนี้จะเข้าเรียนตามตารางจริงในชั้นปีการศึกษาตามอายุ มีวิชาสามัญปรกติ หรือวิชาที่นักเรียนอังกฤษเรียน  โปรแกรมนี้เราตั้งใจเฝึกให้นักเรียนไปเดี่ยว หรือคู่ หรือให้น้อยที่สุด เพื่อต้องการฝึกให้นักเรียนนั้นได้ประสบการณ์อย่างเต็มที่ที่สุด ดังนั้นการไปเรียนแบบนี้ นักเรียนสมัครไปเรียนแบบเดี่ยว ๆ โดยไม่มีพี่เลี้ยงที่มีทั่วไป  นั้นหมายความว่า นักเรียนจำเป็นต้องเดินทางเอง หรือผู้ปกครองจะไปส่งเองได้ตามสะดวก

หลักสูตรการเรียนเป็นอย่างไร?

นักเรียนจะได้รับการเข้าห้องเรียนตามจริง ตามอายุ ชั้นปี เรียนวิชาตามจริงที่โรงเรียนนั้น ๆ รวมถึงกิจกรรมที่มีจัดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมการกีฬาที่นักเรียนอังกฤษทำ พูดง่ายๆ คือ เข้าไปนั่งเรียนห้องเรียนตามระบบจริงนั้นเอง  และพักอาศัย กินนอนในโรงเรียนตามวิถีนักเรียนประจำอังกฤษนั่นเอง ดังนั้นผู้ปกครองจะไม่ต้องกังวลเรื่องการเดินทางระหว่างโรงเรียน เพราะนักเรียนจะพักอาศัยภายในเขตความปลอดภัยของโรงเรียนที่แยกหอพักหญิง หรือชาย นั้นเอง

โปรแกรมนี้มีพาไปเที่ยวหรือไม่?

การไปเที่ยวจะเป็นในรูปแบบกิจกรรมแบบนักเรียนประจำ จะไม่ใช่แบบสำเร็จรูปตามโปรแกรมทัวร์ที่นักเรียนจัดไปเป็นแบบกลุ่ม ดังนั้นโปรแกรมส่วนใหญ่ในโรงเรียนประจำจะคลาสสิค เช่น การเดินป่า กีฬาแบบบริติช ซึ่งจริง ๆ แล้วหัวใจของการไปอยู่แบบนี้ก็คือการซึมซับด้วยวิถีการเรียนต้นแบบจริง ๆ จึงไม่ได้เน้นโปรแกรมเที่ยวเชิงรุกนั้นเอง

เหมาะกับอายุเท่าไหร่

โดยทั่วไปก็จะมีเกณฑ์แตกต่างกันไปตามข้อกำหนดของโรงเรียน  แต่ผู้ปกครองคนไทยส่วนใหญ่จะมีความกังวลเรื่องการช่วยเหลือตัวเอง ดังนั้นอายุ 9 ปีขึ้นไปก็ถือว่าเป็นวัยที่ช่วยเหลือตัวเองพอได้

เด็กเดินทางคนเดียวได้หรือ?

สำคัญผู้ปกครองต้องเปิดใจเป็นขั้นตอนแรกก่อน ในการที่เข้าถึงข้อมูลเรื่องนี้ ความกังวลไม่ใช่เรื่องแปลก ถ้าไม่กังวลถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกสำหรับเรา  เด็ก ๆ  แท้จริง แล้วสามารถเดินทางคนเดียวได้ด้วยระบบของสายการบินที่เรียกว่า UM Service  (Unaccompanied Minor)   อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์

https://www.laisinterstudy.com/guide/study/เรียนภาษาต่างประเทศ-ซัมเมอร์-อายุต่ำกว่า-16-ปี

 

ขั้นตอนการสมัคร

มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสอบถามที่นั่งก่อนเสมอ เนื่องจากโปรแกรมประเภทนี้มีข้อจำกัดในการรับ โรงเรียนแต่ละที่อาจจะมีที่นอนจำกัดในแต่ละชั้นปี ดังนั้นหากสนใจ ควรเตรียมสมัครเนิ่น ๆ เช่นโรงเรียนปิดเทอมเมษา ก็เตรียมล่วงหน้าตั้งแต่เดือน ธันวาคมปลายปี ก่อนปีการศึกษาในปีถัดไปได้  ในบางโรงเรียนจะมีการสัมภาษณ์ก่อน เพื่อนัดวัดสัมภาษณ์ทาง Skype เป็นต้น  เอกสารที่ต้องเตรียมเบื้องต้น คือ 1. พาสปอร์ต 2. ทรานสคริปต์ 3. รายละเอียดที่อยู่ผู้ปกครอง อีเมล์ เบอร์โทร 4. บางโรงเรียนอาจจะมีค่าสมัคร Registration fee

ข้อจำกัด

สำหรับข้อจำกัด เนื่องจากการเรียนต้องตามปฏิทินการศึกษาของที่โรงเรียนอังกฤษ ดังนั้นช่วงเวลาไม่สามารถยืดหยุ่นได้ จำเป็นต้องตามเวลาทางโรงเรียนเท่านั้น เช่น บางคนต้องการไปมากว่าสี่สัปดาห์ แต่เวลาที่เมืองไทยเปิดเทอมแล้วเป็นต้น หรือ มีรอยต่อช่วงอีสเตอร์เบรกที่ต้องรอกลางเดือนเมษายน หรือ ปิดเทอมเล็กอย่างตุลาคม ถือว่าเป็นช่วงที่ดีมาก ๆ อากาศกำลังหนาว ๆ และไม่ใช่ช่วงพีคของการเดินทาง

เริ่มเรียนได้ช่วงไหน?

เนื่องจากโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ศูนย์ทำแบบ Customise ซึ่งต้องไปเรียนตามปฏิทินของโรงเรียนในอังกฤษเท่านั้น และในแต่ละปีก็จะแตกต่างกันไป วันที่แน่นอนจะต้องสอบถามจากโรงเรียนแต่ละที่ในแต่ละปีอีกครั้ง แต่ส่วนใหญ่จะไปได้สองช่วง คือ

 

  1. ช่วงหลังสงกรานต์ไทย หรือ หลังอีสเตอร์เบรค ราว กลางเดือนเมษายน จนถึง กลางเดือนพฤษภาคม เป็นต้นและ

  2. ช่วงปิดเทอมเล็ก คือ เดือนตุลาคมทั้งเดือน

ดังนั้นโปรแกรมนี้จึงเหมาะกับนักเรียนที่เรียนในโปรแกรมไทย ไม่เหมาะกับนักเรียนอินเตอร์เนื่องจากตารางปฏิทินเหมือนกัน

จำเป็นต้องมีภาษาดีหรือไม่?

คำถามคลาสสิคที่เราอยากให้ผู้ปกครองมองด้านบวกที่ว่า นั่นคือจุดประสงค์ที่เราต้องไปเพราะว่าเราต้องการฝึกฝนให้ดี หากเราภาษาดี โปรแกรมนี้ก็คงไม่ได้น่าดึงดูดหรือไม่จำเป็นเท่าไหร่ ก็เพราะว่าเราต้องการฝึกลูกหลานให้เค้าได้ประสบการณ์


และควรให้แรงบันดาลใจกับเด็ก ๆ ว่าสิ่งที่เราจะได้รับนั้นมีคุณค่า และได้พัฒนา self-development ที่ในวัยหนึ่งหากมีโอกาสเราก็ควรสร้างโอกาสนั้นไว้ ในเมื่อเราเรียนอยู่ในระบบไทย การได้มีโอกาสได้เข้าห้องเรียนจริงในระบบการศึกษาต่างประเทศ ได้ใช้ชีวิต ใช้ทักษะงูๆ ปลา ๆ ของเรา ต่อให้เราจะมองว่าเป็นระยะสั้น แต่ระยะสั้นนั้น สามารถสร้างความมั่นใจได้อย่างถาวร หรืออย่างน้อย mindset ต่อการใช้ภาษาก็คุ้มค่า

 

สรุป ผู้ปกครองควรตัดความกังวลด้านนี้ออกไป แล้วเปลี่ยนเป็นแรงบันดาลใจให้ลูกหลาน และบอกลูกหลานถึงประโยชน์ที่เค้าจะได้รับมากกว่าสร้างความกังวลว่าลูกเราจะเข้ากับนักเรียนท้องถิ่นดีกว่าครับ

 

ราคาเท่าไหร่?

เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่ต้องสอบถามที่นั่งกับโรงเรียนก่อนตลอด ทางศูนย์ไม่สามารถการันตีได้ว่าแต่ละปี โรงเรียนจะมีที่นั่งว่างจำนวนเท่าไหร่ ดังนั้นราคาเราจะต้องตรวจสอบกับโรงเรียนทุกครั้งในแต่ละปี แต่คราว ๆ จะเริ่มต้นที่ 900-1300 ปอนด์ต่อสัปดาห์ เป็นราคาที่รวม ค่าเรียน ค่าอาหาร ค่าที่พัก เป็นหลัก ๆ กับโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนจะส่งอินวอย์

 

สรุปราคามาให้ผู้ปกครองที่ชำระโดยตรงไปที่โรงเรียน ส่วนค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมคือ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางผู้ปกครองก็มาบริหารจัดการตามความสะดวก เช่น ตั๋วเครื่องบิน , บริการ UM service , ค่าวีซ่า , ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ 

Queen’s College

โรงเรียนประจำสหศึกษา ถือเป็นโรงเรียนที่รับนักเรียนประจำที่อายุยังน้อยๆ เลยทีเดียว สามารถรับแบบอยู่ประจำได้ตั้งแต่ 7 -18 ปี หรือ  Year 3-Year 13  สามารถทดลองเรียนในระยะสั้น ค่าเรียนเริ่มต้นที่สัปดาห์ละ 1,000 ปอนด์Stonar School

โปรแกรมฝึกฝนการขี่ม้าโดยเฉพาะ (Residential Riding Camps) เข้าเรียนขี่ม้าในโรงเรียนประจำแบบระยะสั้นที่ Stonar School สำหรับน้องๆ อายุประมาณ 9-16 ปี ที่สนใจอยากจะศึกษาต่อประเทศอังกฤษWarminster School

โรงเรียนประจำสหศึกษา ที่สามารถรับอายุได้ตั้งแต่ 7 -18 ปี หรือ Year 3 – Year 13  เปิดรับนักเรียนทดลองเรียนระยะสั้นได้ ค่าเรียนเริ่มต้นสัปดาห์ละ 819 ปอนด์ต่อสัปดาห์The Royal School

โปรแกรมเข้าเรียนในโรงเรียนประจำแบบระยะสั้นที่ The Royal School สำหรับน้องๆ อายุประมาณ 11-18 ปี ที่สนใจอยากจะศึกษาต่อประเทศอังกฤษ Hatherop Castle School

โรงเรียนประจำสหศึกษา Hetherop Castle Prep School & Nursery  รับอายุ 8-12 ปี มีทั้งแบบ Summer School and Short -term stay  สำหรับราคาระยะสั้นอยู่ที่  1050 ปอนต์ต่อสัปดาห์ASCOTE SCHOOL

โปรแกรมเข้าเรียนในโรงเรียนประจำหญิงล้วนแบบระยะสั้นที่ Adcote School สำหรับน้องๆ อายุประมาณ 7-18 ปี ที่สนใจอยากจะศึกษาต่อประเทศอังกฤษ Tettenhall College

โรงเรียนประจำ Tettenhall College เป็นโรงเรียนสหศึกษารับนักเรียนต่างชาติอายุระหว่าง 9-16 ปี Year 6 – Year 13 สามารถเปิดรับระยะสั้น ตั้งแต่ 1 เทอมขึ้นไป ช่วง มกราคม ถึง มีนาคม ,กลางเมษา ถึง ต้นกรกฎาคม, และ กันยายน ถึง กลางธันวามMyddelton College

โปรแกรมเข้าเรียนในโรงเรียนประจำแบบระยะสั้นที่ Myddelton College สำหรับน้องๆ อายุประมาณ 11-18 ปี ที่สนใจอยากจะศึกษาต่อประเทศอังกฤษ Cobham Hall

โรงเรียนประจำหญิงล้วน Cobham Hall, Kent เปิดรับสมัครนักเรียนประจำอายุระหว่าง 11-16 ปี เป็นโรงเรียนที่อยู่ไม่ไกล ใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมงจากลอนดอน ซึ่งการเลือกเรียนระยะสั้น ถือว่าเป็นตัวเลือกสำหรับนักเรียนหรือผู้ปกครองที่ต้องการอยู่ชานเมืองแต่ไม่ไกลจากลอนดอนMillfield School

โปรแกรมเข้าเรียนในโรงเรียนประจำแบบระยะสั้น Millfield Holiday Course ที่ Millfield School สำหรับน้องๆ อายุประมาณ 10-17 ปี ที่สนใจอยากจะศึกษาต่อประเทศอังกฤษMoreton Hall

โรงเรียนประจำหญิงล้วนเก่าแก่ที่รับนักเรียนตั้งแต่อายุ 8-16 ปี ในกรณีน้อยกว่า 8 ปี ก็สามารถรับได้แต่จำเป็นที่ต้องเป็นแบบ ไป - กลับ ซึ่งผู้ปกครองสามารถไปอยู่แบบระยะสั้นๆ ในการดูแลได้St Andrew's Preparatory School

โปรแกรมเข้าเรียนในโรงเรียนประจำแบบระยะสั้นที่ St Andrew's Preparatory School สำหรับน้องๆ อายุประมาณ 9-13 ปี ที่สนใจอยากจะศึกษาต่อประเทศอังกฤษ St Bees School, Cumbria โรงเรียนเซนต์บีส์

St Bees School เป็นโรงเรียนสหศึกษาที่รับนักเรียนอายุ 11-18 ปี โรงเรียนนี้ตั้งอยู่ในหมู่บ้านที่เรียกว่า St Bees จึงกลายมาเป็นชื่อของโรงเรียนด้วยเช่นกัน อายุของโรงเรียนนี้ถือว่าเก่าแก่มากพอสมควร ตั้งมาในช่วง ค.ศ. 1583 ก็ราว ๆ 400 กว่าปีHereford Cathedral School

โปรแกรมเข้าเรียนในโรงเรียนประจำแบบระยะสั้นที่ Hereford Cathedral School สำหรับน้องๆ อายุประมาณ 13-18 ปี (แต่ยกเว้นน้องๆYear 11 และ Year 13 ) ที่สนใจอยากจะศึกษาต่อประเทศอังกฤษACKWORTH SCHOOL, YORKSHIRE

 อีกหนึ่งโรงเรียนสวยงามตามสไตล์บริติช โรงเรียนประจำ Ackworth School, Yorkshire หนึ่งในโรงเรียนประจำเก่าแก่ อายุราว 242 ปี! มีระยะสั้น Short Stay Boarding ให้ได้สัมผัสชีวิตนักเรียนประจำWrekin College

โปรแกรมเข้าเรียนในโรงเรียนประจำแบบระยะสั้นที่ Wrekin College สำหรับน้องๆ อายุประมาณ 11-18 ปี ที่สนใจอยากจะศึกษาต่อประเทศอังกฤษ