LAIS ศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ ซัมเมอร์แคมป์ อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา เยอรมัน ทุกระดับชั้นเรียน

UK Boarding School Map Final

 

SHORT-TERM STAY PROGRAMMES โปรแกรมเข้าเรียนในโรงเรียนประจำแบบระยะสั้น 

สำหรับโปรแกรมเข้าเรียนระยะสั้นนี้ เป็นโปรแกรมที่เราถือว่ามีคุณภาพสูงสุด สำหรับนักเรียนไทยที่ต้องการไปสัมผัสบรรยากาศห้องเรียนจริงในโรงเรียนอังกฤษ ซึ่งตารางเรียนจะเหมาะกับนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนไทย ที่ไม่ใช่ระบบอินเตอร์ เนื่องจากช่วงปิดเทอมของโรงเรียนไทยไม่ตรงกับระบบต่างประเทศ ศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ The Lion Academy of International Studies ถือว่าเป็นสถานที่แรก ๆ ในประเทศไทยที่แนะนำนักเรียนไปนั่งเรียนจริงในโรงเรียนประจำอังกฤษในบางที่เป็น ที่แรกแบบเดินทางเอง และอายุน้อยสุด เช่น 10 ขวบ (ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ปกครองที่มองเห็นและกล้าตัดสินใจในรูปแบบการเดินทางที่ไม่มีผู้ปกครองหรือพี่เลี้ยง 

โปรแกรมนี้เป็นอย่างไร?

โปรแกรมนี้นักเรียนไทยจะเข้าไปเรียนในห้องเรียนพร้อม ๆ กับนักเรียนอังกฤษ ตามอายุชั้นปีจริง แต่ไม่ใช่การเรียนแบบซัมเมอร์ที่ไปเป็นกลุ่ม ๆ ที่เรียนภาษาอังกฤษอย่างเดียวหรือบวกเที่ยว แต่ โปรแกรมนี้จะเข้าเรียนตามตารางจริงในชั้นปีการศึกษาตามอายุ มีวิชาสามัญปรกติ หรือวิชาที่นักเรียนอังกฤษเรียน  โปรแกรมนี้เราตั้งใจเฝึกให้นักเรียนไปเดี่ยว หรือคู่ หรือให้น้อยที่สุด เพื่อต้องการฝึกให้นักเรียนนั้นได้ประสบการณ์อย่างเต็มที่ที่สุด ดังนั้นการไปเรียนแบบนี้ นักเรียนสมัครไปเรียนแบบเดี่ยว ๆ โดยไม่มีพี่เลี้ยงที่มีทั่วไป  นั้นหมายความว่า นักเรียนจำเป็นต้องเดินทางเอง หรือผู้ปกครองจะไปส่งเองได้ตามสะดวก

หลักสูตรการเรียนเป็นอย่างไร?

นักเรียนจะได้รับการเข้าห้องเรียนตามจริง ตามอายุ ชั้นปี เรียนวิชาตามจริงที่โรงเรียนนั้น ๆ รวมถึงกิจกรรมที่มีจัดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมการกีฬาที่นักเรียนอังกฤษทำ พูดง่ายๆ คือ เข้าไปนั่งเรียนห้องเรียนตามระบบจริงนั้นเอง  และพักอาศัย กินนอนในโรงเรียนตามวิถีนักเรียนประจำอังกฤษนั่นเอง ดังนั้นผู้ปกครองจะไม่ต้องกังวลเรื่องการเดินทางระหว่างโรงเรียน เพราะนักเรียนจะพักอาศัยภายในเขตความปลอดภัยของโรงเรียนที่แยกหอพักหญิง หรือชาย นั้นเอง

โปรแกรมนี้มีพาไปเที่ยวหรือไม่?

การไปเที่ยวจะเป็นในรูปแบบกิจกรรมแบบนักเรียนประจำ จะไม่ใช่แบบสำเร็จรูปตามโปรแกรมทัวร์ที่นักเรียนจัดไปเป็นแบบกลุ่ม ดังนั้นโปรแกรมส่วนใหญ่ในโรงเรียนประจำจะคลาสสิค เช่น การเดินป่า กีฬาแบบบริติช ซึ่งจริง ๆ แล้วหัวใจของการไปอยู่แบบนี้ก็คือการซึมซับด้วยวิถีการเรียนต้นแบบจริง ๆ จึงไม่ได้เน้นโปรแกรมเที่ยวเชิงรุกนั้นเอง

เหมาะกับอายุเท่าไหร่

โดยทั่วไปก็จะมีเกณฑ์แตกต่างกันไปตามข้อกำหนดของโรงเรียน  แต่ผู้ปกครองคนไทยส่วนใหญ่จะมีความกังวลเรื่องการช่วยเหลือตัวเอง ดังนั้นอายุ 9 ปีขึ้นไปก็ถือว่าเป็นวัยที่ช่วยเหลือตัวเองพอได้

เด็กเดินทางคนเดียวได้หรือ?

สำคัญผู้ปกครองต้องเปิดใจเป็นขั้นตอนแรกก่อน ในการที่เข้าถึงข้อมูลเรื่องนี้ ความกังวลไม่ใช่เรื่องแปลก ถ้าไม่กังวลถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกสำหรับเรา  เด็ก ๆ  แท้จริง แล้วสามารถเดินทางคนเดียวได้ด้วยระบบของสายการบินที่เรียกว่า UM Service  (Unaccompanied Minor)   อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์

https://www.laisinterstudy.com/guide/study/เรียนภาษาต่างประเทศ-ซัมเมอร์-อายุต่ำกว่า-16-ปี

 

ขั้นตอนการสมัคร

มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสอบถามที่นั่งก่อนเสมอ เนื่องจากโปรแกรมประเภทนี้มีข้อจำกัดในการรับ โรงเรียนแต่ละที่อาจจะมีที่นอนจำกัดในแต่ละชั้นปี ดังนั้นหากสนใจ ควรเตรียมสมัครเนิ่น ๆ เช่นโรงเรียนปิดเทอมเมษา ก็เตรียมล่วงหน้าตั้งแต่เดือน ธันวาคมปลายปี ก่อนปีการศึกษาในปีถัดไปได้  ในบางโรงเรียนจะมีการสัมภาษณ์ก่อน เพื่อนัดวัดสัมภาษณ์ทาง Skype เป็นต้น  เอกสารที่ต้องเตรียมเบื้องต้น คือ 1. พาสปอร์ต 2. ทรานสคริปต์ 3. รายละเอียดที่อยู่ผู้ปกครอง อีเมล์ เบอร์โทร 4. บางโรงเรียนอาจจะมีค่าสมัคร Registration fee

ข้อจำกัด

สำหรับข้อจำกัด เนื่องจากการเรียนต้องตามปฏิทินการศึกษาของที่โรงเรียนอังกฤษ ดังนั้นช่วงเวลาไม่สามารถยืดหยุ่นได้ จำเป็นต้องตามเวลาทางโรงเรียนเท่านั้น เช่น บางคนต้องการไปมากว่าสี่สัปดาห์ แต่เวลาที่เมืองไทยเปิดเทอมแล้วเป็นต้น หรือ มีรอยต่อช่วงอีสเตอร์เบรกที่ต้องรอกลางเดือนเมษายน หรือ ปิดเทอมเล็กอย่างตุลาคม ถือว่าเป็นช่วงที่ดีมาก ๆ อากาศกำลังหนาว ๆ และไม่ใช่ช่วงพีคของการเดินทาง

ACKWORTH SCHOOL, YORKSHIRE

 อีกหนึ่งโรงเรียนสวยงามตามสไตล์บริติช โรงเรียนประจำ ACKWORTH SCHOOL, YORKSHIRE หนึ่งในโรงเรียนประจำเก่าแก่ อายุราว 242 ปี! มีระยะสั้น Short Stay Boarding ให้ได้สัมผัสชีวิตนักเรียนประจำSt Andrew's Preparatory School

โปรแกรมเข้าเรียนในโรงเรียนประจำแบบระยะสั้นที่ St Andrew's Preparatory School สำหรับน้องๆ อายุประมาณ 9-13 ปี ที่สนใจอยากจะศึกษาต่อประเทศอังกฤษ The Royal School

โปรแกรมเข้าเรียนในโรงเรียนประจำแบบระยะสั้นที่ The Royal School สำหรับน้องๆ อายุประมาณ 11-18 ปี ที่สนใจอยากจะศึกษาต่อประเทศอังกฤษ Hereford Cathedral School

โปรแกรมเข้าเรียนในโรงเรียนประจำแบบระยะสั้นที่ Hereford Cathedral School สำหรับน้องๆ อายุประมาณ 13-18 ปี (แต่ยกเว้นน้องๆYear 11 และ Year 13 ) ที่สนใจอยากจะศึกษาต่อประเทศอังกฤษASCOTE SCHOOL

โปรแกรมเข้าเรียนในโรงเรียนประจำหญิงล้วนแบบระยะสั้นที่ Adcote School สำหรับน้องๆ อายุประมาณ 7-18 ปี ที่สนใจอยากจะศึกษาต่อประเทศอังกฤษ Stonar School

โปรแกรมฝึกฝนการขี่ม้าโดยเฉพาะ (Residential Riding Camps) เข้าเรียนขี่ม้าในโรงเรียนประจำแบบระยะสั้นที่ Stonar School สำหรับน้องๆ อายุประมาณ 9-16 ปี ที่สนใจอยากจะศึกษาต่อประเทศอังกฤษMyddelton College

โปรแกรมเข้าเรียนในโรงเรียนประจำแบบระยะสั้นที่ Myddelton College สำหรับน้องๆ อายุประมาณ 11-18 ปี ที่สนใจอยากจะศึกษาต่อประเทศอังกฤษ Wrekin College

โปรแกรมเข้าเรียนในโรงเรียนประจำแบบระยะสั้นที่ Wrekin College สำหรับน้องๆ อายุประมาณ 11-18 ปี ที่สนใจอยากจะศึกษาต่อประเทศอังกฤษ Millfield School

โปรแกรมเข้าเรียนในโรงเรียนประจำแบบระยะสั้น Millfield Holiday Course ที่ Millfield School สำหรับน้องๆ อายุประมาณ 10-17 ปี ที่สนใจอยากจะศึกษาต่อประเทศอังกฤษ