LAIS ศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ ซัมเมอร์แคมป์ อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา เยอรมัน ทุกระดับชั้นเรียน

Header5

   คงไม่อาจปฏิเสธได้ว่า โรงเรียนประจำในระดับมัธยม เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ในเรื่องคุณภาพการเรียนการสอนที่เน้นให้ นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเสริมประสบการณ์ต่างๆ และพัฒนาทักษะความรู้ให้กับนักเรียน ด้วยเหตุนี้ ผู้ปกครองจำนวนมากจึงนิยมส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในระดับมัธยมในต่างประเทศมากขึ้น  เมื่อเข้าเรียนตั้งแต่อายุยังน้อย พัฒนาการของนักเรียนโดยเฉพาะด้านทักษะ การใช้ภาษาอังกฤษจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว และได้สำเนียงแบบเจ้าของภาษาที่ติดมาอย่างเป็นธรรมชาติ การเรียนโรงเรียนประจำจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีสำหรับผู้ปกครองในยุคปัจจุบันที่เล็งเห็นความสำคัญของการยกระดับการเรียนรู้เพิ่มศักยภาพทางความคิด สร้างวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เปิดมุมมองที่แตกต่างด้านวัฒนธรรมและการใช้ชีวิต อีกทั้งยังเพิ่มประสบการณ์ชีวิตในต่างประเทศให้กับบุตรหลาน อย่างที่เราเชื่อว่า ยิ่งเริ่มเรียนแต่อายุยังน้อย ยิ่งได้เปรียบในการเรียนนั้นเอง